sl1 sl2 sl3
subota, 25 oktobar, 2014.

Dobrodošle/i na veb stranicu Centra za ženske studije!

Tokom poslednjih dvadeset godina, Centar za ženske studije je stvarao alternativne obrazovne prostore u Srbiji, učestvovao u ženskoj aktivističkoj mreži i produkciji znanja iz oblasti feminističke teorije, ženskih studija i studija roda. Centar svojim predavačkim i izdavačkim aktivnostima promoviše solidarnost i otvorenost za razlike.

Raspored za kurs
Istorija i teorije feminizma

Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević
Termin održavanja kursa: utorkom (od 18h; 17:30h u slučaju dvočasa)

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 28.10. / 18h Žene u srednjevekovnoj Evropi Nenad Knežević
 2. 04.11. / 18h Jednakost, vrlina i obrazovanje: XVIII vek Katarina Lončarević
 3. 18.11. / 17:30h Politička prava za žene: istorija britanskog sifražetskog pokreta Ivana Pantelić
 4. 18.11. / 19:30h Amerikanke prvog talasa: pravo roba/pravo žena Adriana Zaharijević
 5. 25.11. / 18h Borba za prava žena u Srbiji u XIX i XX veku Ivana Pantelić
 6. 02.12. / 17:30h Virdžinija Vulf i Simon de Bovoar Slavica Stojanović i
Daša Duhaček
 7. 02.12. / 19:30h Marksistički i socijalistički feminizam Nađa Bobičić
 8. 09.12. / 18h Lezbejski feminizam: šta to znači biti žena? Dragoslava Barzut
 9. 16.12. / 18h Afroamerički feminizam: sestrinstvo je moćno? Katarina Lončarević
10. 23.12. / 18h Postkolonijalni feminizam:
žene sa one strane podela na Istok/Zapad i Sever/Jug
Adriana Zaharijević

Raspored za kurs
Feministička medijska kultura: proizvodnja roda

Centar za ženske studije i Feministički kulturni centar BeFem
Koordinatorka: Jelena Višnjić
Termin održavanja kursa: subota, 12.00, osim kada je naznačen drugi termin

  Datum Tema Predavačica/e
 1. 01.11. / 12.00-13.30 Žena kao Drugi: reprezentacijske prakse u medijskom diskursu savremene Srbije Mirjana Mirosavljević Bobić
i Jelena Višnjić
 2. 08.11. / 12.00-13.30 Rod i medijska kultura Jelisaveta Blagojević
 3. 15.11. / 11.00-12.30 Rijaliti programi, kritičko čitanje i medijska pismenost Marijana Matović
 4. 15.11. / 13.00-14.30 Mir, mir, mir, niko nije queer: reprezentacije ne-heteroseksualnih
praksi u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu
Olga Dimitrijević
 5. 22.11. / 12.00-13.30 Televizija, reprezentacija i rod Dubravka Đurić
 6. 29.11 / 12.00-13.30 Medijski portet manjinskih identiteta: slučaj Srbija Dragana Vučković
 7. 06.12.
07.12.
BeFem, festival feminističke kulture i akcije, Kulturni centar Grad
(THINK OUTSIDE COCKS paneli: Pola ure twiterature, “Cinderella ruined my life“: reprodukcija patrijarhata u animiranim filmovima, „Internet je za sve?”: politike online produkcije nenormativnih rodova i seksualnosti)
 
 8. 14. 12. /12.00-13.30 Miss representation: žene u javnom (medijskom) prostoru Tamara Skrozza
 9. 21.12. / 12.00-13.30 “Pukni na fejsbuk i zgazi patrijarhat”, aktivizam u doba medijske konvergencije Svjetlana Knežević i Hana Grgić
(Libela, Zagreb)

... ili pogledajte ceo prikaz ...

Aktuelno iz Centra

 • Radno vreme biblioteke CŽS

  Nakon letnje pauze, biblioteka Centra za ženske studije ponovo je otvorena. Do početka predavanja u ovom semestru, radiće utorkom i četvrtkom od 16 do 19.30 sati.

 • CfA Feminist Critical Analysis, Dubrovnik, May 2014.

  Call for Applications

  The Center for Gender and Politics of the Belgrade University - Faculty of Political Sciences,
  The Department of Women’s and Gender Studies at Rutgers, the State University of New Jersey,
  The Program in Women, Gender and Sexuality Studies, Washington University in St Louis
  are pleased to announce the next annual postgraduate course in

  Feminist Critical Analysis: Feminism’s Affective Objects

  Opširnije...
 • BeFem, program 2013

  befem-plakatDobrodošle/i na peti, jubilarni, BeFem festival, 7 - 8 decembar.

  Nadamo se da ćete voleti i ovogodišnje izdanje BeFema. Kao i uvek, teško je u nekoliko reči sažeti ceo program, ali hajde da kažemo da se kreće od razgovara o klitorisu, medijskoj proizvodnji i reprezentaciji roda, strategijama protov rasizma i različitih oblika normativnosti do queer salse i queer čitanja turbo folka. BeFem je kao i uvek, eklektičan, političan, kritički orijentisan i zabavan u isto vreme.

  Opširnije...
 • 1
Designed By
Powered By
© 2014. Centar za ženske studije, Beograd