sl1 sl2 sl3
nedelja, 07 februar, 2016.

Dobrodošle/i na veb stranicu Centra za ženske studije!

Tokom poslednjih dvadeset godina, Centar za ženske studije je stvarao alternativne obrazovne prostore u Srbiji, učestvovao u ženskoj aktivističkoj mreži i produkciji znanja iz oblasti feminističke teorije, ženskih studija i studija roda. Centar svojim predavačkim i izdavačkim aktivnostima promoviše solidarnost i otvorenost za razlike.

The Center for Gender and Politics of the Belgrade University - Faculty of Political Sciences and
The Department of Women’s and Gender Studies at Rutgers, the State University of New Jersey
are pleased to announce the next annual postgraduate course in

Feminist Critical Analysis
Digesting Narratives: Feminist Food Practices

Opširnije...

Raspored za kurs
Feministička medijska kultura: proizvodnja roda

Centar za ženske studije i Feministički kulturni centar BeFem
Koordinatorka: Jelena Višnjić
Termin održavanja kursa: subota, 12:00 - 13:30h (ukoliko nije naznačeno drugačije)

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 31. 10. Rod i medijska kultura Jelisaveta Blagojević
 2. 07. 11.  Žena kao Drugi: reprezentacijske prakse u medijskom diskursu savremene Srbije Mirjana Mirosavljević Bobić, Jelena Višnjić
 3. 14. 11.
11-12:30h
Rijaliti programi, kritičko čitanje i medijska pismenost Marijana Matović
 4. 14. 11.
13-14:30h
Televizija, reprezentacija i rod Dubravka Đurić
 5. 21. 11. Medijski portet manjinskih identiteta: slučaj Srbija Dragana Vučković
 6. 28. 11. Mir, mir, mir, niko nije queer: reprezentacije ne-heteroseksualnih praksi
u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu
Olga Dimitrijević
 7. 05. i 06. 12. BeFem, festival feminističke kulture i akcije (Kulturni centar Grad)  
 8. 05. i 06. 12. BeFem, festival feminističke kulture i akcije (Kulturni centar Grad)  
 9. 12. 12. Miss representation: žene u javnom (medijskom) prostoru Tamara Skrozza
10. 19. 12. Strani mediji, međunarodna politika i ženska prava u Kini Dušica Ristivojević

Raspored za kurs
Istorija i teorije feminizma

Centar za ženske studije
Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević
Termini održavanja kursa: utorak od 18h do 19:30h (u slučaju dvočasa, nastava počinje u 17:30h)

  Datum Tema Predavačica/e
 1. 03.11.
17:30-20h
Najkraća istorija feminizma: uvod u kurs Katarina Lončarević i
Adriana Zaharijević
 2. 10.11.
18h-19:30h
Jednakost, vrlina i obrazovanje: XVIII vek Katarina Lončarević
 3. 17.11.
17:30h-19h
Politička prava za žene: istorija britanskog sifražetskog pokreta Ivana Pantelić
 4. 17.11.
19:30h-21h
Amerikanke prvog talasa: pravo roba/pravo žena Adriana Zaharijević
 5. 24.11.
18h-19:30h
Borba za prava žena u Srbiji u XIX i XX veku Ivana Pantelić
 6. 01.12.
18h-19:30h
Virdžinija Vulf i Simon de Bovoar Slavica Stojanović i
Daša Duhaček
 7. 8.12.
18h-19:30h
Marksistički i socijalistički feminizam Nađa Bobičić
 8. 15.12.
18h-19:30h
Lezbejski feminizam: govor i pretvaranje ćutanja u akciju Dragoslava Barzut
 9. 22.12.
17:30h-19h
Postkolonijalni feminizam: žene sa one strane podela
na Istok/Zapad i Sever/Jug
Adriana Zaharijević
10. 22.12.
19:30h-21h
Afroamerički feminizam: sestrinstvo je moćno? Katarina Lončarević

... ili pogledajte ceo prikaz ...

brojevi govore...

... od 1992. do 2012 ... predavanja je pohađalo preko 1500 studentkinja i studenata ... dodeljeno je 415 sertifikata ... 170 domaćih i 40 gostujućih predavačica i predavača... održalo je 130 kurseva ... napravljena je biblioteka od preko 6000 knjiga i 400 časopisa ... organizovano je 15 konferencija i seminara ... urađeno je 14 istraživanja ... objavljeno je 15 brojeva časopisa Ženske studije i 15 brojeva časopisa Genero ... objavljeno je 18 knjiga domaćih autorki ... prevedeno je 14 knjiga stranih autorki ... uspostavljena je saradnja sa 70 organizacija u zemlji, regionu i šire ... pomoglo nas je preko 17 fondacija, lokalnih i međunarodnih ...
Designed By
Powered By
© 2014. Centar za ženske studije, Beograd