petak, 21 septembar, 2018.

Arhiva prethodnih predavanja

Raspored za kurs
Feministička medijska kultura: proizvodnja roda

Centar za ženske studije i Feministički kulturni centar BeFem
Koordinatorka: Jelena Višnjić
Termin održavanja kursa: subota, 12:00 - 13:30h (ukoliko nije naznačeno drugačije)

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 31. 10. Rod i medijska kultura Jelisaveta Blagojević
 2. 07. 11.  Žena kao Drugi: reprezentacijske prakse u medijskom diskursu savremene Srbije Mirjana Mirosavljević Bobić, Jelena Višnjić
 3. 14. 11.
11-12:30h
Rijaliti programi, kritičko čitanje i medijska pismenost Marijana Matović
 4. 14. 11.
13-14:30h
Televizija, reprezentacija i rod Dubravka Đurić
 5. 21. 11. Medijski portet manjinskih identiteta: slučaj Srbija Dragana Vučković
 6. 28. 11. Mir, mir, mir, niko nije queer: reprezentacije ne-heteroseksualnih praksi
u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu
Olga Dimitrijević
 7. 05. i 06. 12. BeFem, festival feminističke kulture i akcije (Kulturni centar Grad)  
 8. 05. i 06. 12. BeFem, festival feminističke kulture i akcije (Kulturni centar Grad)  
 9. 12. 12. Miss representation: žene u javnom (medijskom) prostoru Tamara Skrozza
10. 19. 12. Strani mediji, međunarodna politika i ženska prava u Kini Dušica Ristivojević

Raspored za kurs
Istorija i teorije feminizma

Centar za ženske studije
Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević
Termini održavanja kursa: utorak od 18h do 19:30h (u slučaju dvočasa, nastava počinje u 17:30h)

  Datum Tema Predavačica/e
 1. 03.11.
17:30-20h
Najkraća istorija feminizma: uvod u kurs Katarina Lončarević i
Adriana Zaharijević
 2. 10.11.
18h-19:30h
Jednakost, vrlina i obrazovanje: XVIII vek Katarina Lončarević
 3. 17.11.
17:30h-19h
Politička prava za žene: istorija britanskog sifražetskog pokreta Ivana Pantelić
 4. 17.11.
19:30h-21h
Amerikanke prvog talasa: pravo roba/pravo žena Adriana Zaharijević
 5. 24.11.
18h-19:30h
Borba za prava žena u Srbiji u XIX i XX veku Ivana Pantelić
 6. 01.12.
18h-19:30h
Virdžinija Vulf i Simon de Bovoar Slavica Stojanović i
Daša Duhaček
 7. 8.12.
18h-19:30h
Marksistički i socijalistički feminizam Nađa Bobičić
 8. 15.12.
18h-19:30h
Lezbejski feminizam: govor i pretvaranje ćutanja u akciju Dragoslava Barzut
 9. 22.12.
17:30h-19h
Postkolonijalni feminizam: žene sa one strane podela
na Istok/Zapad i Sever/Jug
Adriana Zaharijević
10. 22.12.
19:30h-21h
Afroamerički feminizam: sestrinstvo je moćno? Katarina Lončarević

... ili pogledajte ceo prikaz ...

Raspored za kurs
Feminizam danas: teme i problemi

Koordinatorka: Daša Duhaček
Termin održavanja kursa: utorkom od 18:00 – 20:00 (ukoliko nije drugačije navedeno)

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 17. 03. 2015. Pravo na život bez nasilja Tanja Ignjatović
 2. 24. 03. 2015. Žene i desnica: feministički odgovori Jelena Višnjić
 3. 31. 03. 2015. Mehanizmi rodne ravnopravnosti u Srbiji danas Jasna Vujačić i
Kosana Beker
 4. 07. 04. 2015. Feminizam i obrazovanje Nađa Duhaček
 5. 14. 04. 2015. Žene i zdravlje Viktorija Cucić
 6. 21. 04. 2015. Antropološka istaživanja o ženskom zdravlju Anika Jugović Spaić
 7. 28. 04. 2015. Feminizam, veganstvo i prava životinja Vera Kurtić i
Ana Zorbić
 8. 05. 05. 2015. Novi vidovi aktivizma: perfomans i feminizam Zoe Gudović
 9. 12. 05. 2015. Umetnost, feminizam, žene Branka Anđelković
10. 19. 05. 2015. Umetnost, feminizam, žene Branko Dimitrijević

Raspored za kurs
Istorija i teorije feminizma

Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević
Termin održavanja kursa: utorkom (od 18h; 17:30h u slučaju dvočasa)

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 28.10. / 18h Žene u srednjevekovnoj Evropi Nenad Knežević
 2. 04.11. / 18h Jednakost, vrlina i obrazovanje: XVIII vek Katarina Lončarević
 3. 18.11. / 17:30h Politička prava za žene: istorija britanskog sifražetskog pokreta Ivana Pantelić
 4. 18.11. / 19:30h Amerikanke prvog talasa: pravo roba/pravo žena Adriana Zaharijević
 5. 25.11. / 18h Borba za prava žena u Srbiji u XIX i XX veku Ivana Pantelić
 6. 02.12. / 17:30h Virdžinija Vulf i Simon de Bovoar Slavica Stojanović i
Daša Duhaček
 7. 02.12. / 19:30h Marksistički i socijalistički feminizam Nađa Bobičić
 8. 09.12. / 18h Lezbejski feminizam: šta to znači biti žena? Dragoslava Barzut
 9. 16.12. / 18h Afroamerički feminizam: sestrinstvo je moćno? Katarina Lončarević
10. 23.12. / 18h Postkolonijalni feminizam:
žene sa one strane podela na Istok/Zapad i Sever/Jug
Adriana Zaharijević

Raspored za kurs
Feministička medijska kultura: proizvodnja roda

Centar za ženske studije i Feministički kulturni centar BeFem
Koordinatorka: Jelena Višnjić
Termin održavanja kursa: subota, 12.00, osim kada je naznačen drugi termin

  Datum Tema Predavačica/e
 1. 01.11. / 12.00-13.30 Žena kao Drugi: reprezentacijske prakse u medijskom diskursu savremene Srbije Mirjana Mirosavljević Bobić
i Jelena Višnjić
 2. 08.11. / 12.00-13.30 Rod i medijska kultura Jelisaveta Blagojević
 3. 15.11. / 11.00-12.30 Rijaliti programi, kritičko čitanje i medijska pismenost Marijana Matović
 4. 15.11. / 13.00-14.30 Mir, mir, mir, niko nije queer: reprezentacije ne-heteroseksualnih
praksi u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu
Olga Dimitrijević
 5. 22.11. / 12.00-13.30 Televizija, reprezentacija i rod Dubravka Đurić
 6. 29.11 / 12.00-13.30 Medijski portet manjinskih identiteta: slučaj Srbija Dragana Vučković
 7.
subota
06. 12.
nedelja
07. 12.
BeFem, festival feminističke kulture i akcije, Kulturni centar Grad

13.30-14.15 (dole) Pola ure twiterature

12.00-13.15 (gore)
Equalisters – nova strategija protiv stereotipa oko nas

13.00-13.45 (dole)
Internet je za sve?
Politike online produkcije nenormativnih rodova i seksualnosti
 
14.00-14.45 (dole) CINDERELLA RUINED MY LIFE: proizvodnja patrijarhata u animiranim filmovima
 
 8. 14. 12. /12.00-13.30 Miss representation: žene u javnom (medijskom) prostoru Tamara Skrozza
 9. 21.12. / 12.00-13.30 “Pukni na fejsbuk i zgazi patrijarhat”, aktivizam u doba medijske konvergencije Svjetlana Knežević i Hana Grgić
(Libela, Zagreb)

... ili pogledajte ceo prikaz ...

Designed By
Powered By
© 2017. Centar za ženske studije, Beograd