Vesti i obaveštenja

U petak, 13. decembra, u Media centru, održan je razgovor o stvaralaštvu Simon de Bovoar, „70 - Drugi pol”, a povodom sedamdeset godina od objavljivanja njenog kapitalnog dela Drugi pol.…
admin | 18/12/2019
Povodom 70 godina od objavljivanja knjige Simon de Bovoar, Drugi pol, u petak,…
admin | 09/12/2019
Jednosemestralni obrazovni program Digitalne feminističke škole, prvi obrazovni program ovog formata u…
admin | 22/11/2019
Centar za ženske studije upisuje 28. generaciju studentkinja i studenata svog obrazovnog…
admin | 09/10/2019
Biblioteka je otvorena za javnost sredom od 11.30 -18h a mejl adresa…
admin | 01/09/2019
U sredu, 26. juna, na Fakuletu političkih nauka, održana je promocija publikacije…
admin | 30/06/2019
1 2 12 13 14