Studentski radovi

Generacija 2016/17 Apstrakt U radu se analizira roman Margaret Atvud The Edible Woman uz pomoć teorija drugog talasa feminizma. Jedno od pitanja koja se postavlja jeste da li ovaj roman…
Generacija 2016/17 Apstrakt Rad se bavi problematikom obrazovanja žena u Srbiji u…
Generacija 2015/16 Apstrakt Cilj ovog rada je analiza pojma anđela doma. Predstaviću…
Generacija 2016/17 Apstrakt Namera ovog rada je da se u njemu predstave…
Generacija 2015/16 Apstrakt Polazeći od činjenice da fotografija kao sredstvo beleženja, dokumentovanja…
Generacija 2016/17 Apstrakt Ovaj rad bavi se detektovanjem načina na koji u…
1 2 3 4