Studentski radovi

Generacija 2014/15 Apstrakt Pružanje zaštite žrtvama nasilja u porodici u Srbiji je veoma neujednačeno i zavisi od modela koji se primenjuje u pojedinačnim gradovima i opštinama. Model međusektorske saradnje koji…
Generacija 2014/15 Apstrakt Iako je u svijetu već postalo mainstream da se…
Generacija 2016/17 Apstrakt Posmatrajući reklame kao deo ideološkog aparata koje prikazuju i…
Generacija 2015/16 Apstrakt Rad se bavi analizom reprezentacije roda u knjigama namenjenim…
Generacija 2016/17 Apstrakt U ovom radu analiziraju se prva dva toma Moje…
Apstrakt Uprkos naizgled beskonačnim mogućnostima tehnologije, njenim razvojem napreduju i načini na…
1 2 3 4