Studentski radovi

Generacija 2015/16 Apstrakt Predmet istraživanja u ovom radu je veb dizajn u svom užem smislu – analiza veb proizvoda sa fokusom na korisničkim iskustvima (UX), a u skladu sa feminističkim…
Generacija 2016/17 Apstrakt Predmet rada biće analiza dve televizijske serije, Vruć vetar…
1 2 3 4