Gender Mainstreaming (2002-2003)

Koordinatorka: Daša Duhaček. Projekat je rezultirao osnivanjem Centra za rod i politiku, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i uvođenjem specijalističkih, master i doktorskih studija u oblasti istraživanja roda, na istom fakultetu.