Istraživanja

Istraživački program deo je Centra za ženske studije već od prvih nekoliko godina njegovog osnivanja. Korpus istraživanja koje sprovodi Centar za ženske studija obuhvata empirijsku kritičku analizu različitih aspekata ženske egzistencije, primenjena istraživanja aplikativne prirode (policy making) kao i akademska istraživanja iz domena rodnih studija, feminističke političke filozofije, feminističkih studija medija i kulture i ostalih naučnih oblasti, sa obaveznim polaznim pretpostavkama feminističke epistemologije.

Kroz istraživački rad se kontinuirano unapređuje izučavanje različitih oblasti ženskih i rodnih studija – lokus proučavanja su ženska ljudska prava, rodna ravnopravnosti, borbe ženskog pokreta, nasilje nad ženama, kao i kritičke analize obrazovnih politika, medija i medijske reprezentacije žena, pozicije i predstave žene u umetnosti, nauci i književnosti i dr.

Politike i mehanizmi za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Srbiji (2008-2010)

Opšta analiza rodne dimenzije u obrazovnim materijalima (2008-2010)

Politike i mehanizmi za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Srbiji (2008-2010)

Opšta analiza rodne dimenzije u obrazovnim materijalima (2008-2010)

Škola za jednakost – Prvi korak u integraciji pitanja roda u kurikulum osnovnih škola u Srbiji (2004-2005)

Žene, nauka i univerzitet na Balkanu (2004-2005)

Gender Mainstreaming (2002-2003)

Porodica i roditeljstvo u ruralnoj Srbiji (2001-2004)

Ženska književnost u Srbiji (2001-2004)

Žene i mediji (2001-2004)

Rečnik mizoginije (1999/2000)

Žene u fizici: slučaj Jugoslavije (1998/1999)

Reprezentacija ženskog tela u vizuelnim medijima u Srbiji 1990-1998 (1998)

Ženski pokret u Beogradu tokom 1990-ih (1997/1998)

Porodično nasilje i kriminalitet žena (1997)

Nasilje prema ženama i društvena tranzicija u SR Jugoslaviji (1997)

Ženski pokret u Beogradu tokom 1990-ih (1997/1998)

Koordinatorka: Marina Blagojević. Učesnice: Neda Božinović, Lepojka Čarević Mitanovski, Sonja Drljević, Dubravka Đurić, Biljana Dojčinović Nešić, Lorans Havdi, Nadežda Ćetković, Ljiljana Čičkarić, Jelka Imširović, Zorica Jevremović, Jelena Labrys, Vera Litričin, Anđelka Milić, Milica Minić, Lepa Mlađenović, Zorica Mršević, Dušica Popadić, Vesna Nikolić Ristanović, Sanja Stanišić, Slavica Stojanović, Jasmina Tešanović, Sofija Trivunac, Jelena Trpković, Ljiljana Vuletić.

Objavljeno u Ka vidljivoj ženskoj istoriji – ženski pokret u Beogradu tokom 90-ih, ur. Marina Blagojević, Beograd: Centar za ženske studije, istraživanja i komunikacije, 1998.


Rečnik mizoginije (1999/2000)

Koordinatorka: Marina Blagojević. Učesnice: Dragana Antonijević, Jelena Batinić, Marina Blagojević, Marina Bogdanović, Biljana Dojčinović Nešić, Milena Dragićević Šešić, Dubravka Đurić, Isidora Jarić, Ivana Mardešić, Ratka Marić, Zorica Mršević, Radmila Nastić, Lazar Nikolić, Vesna Nikolić Ristanović, Vanda Perović, Branislava Poznanović, Lidija Radulović, Svenka Savić, Ivana Stevanović, Slavica Stojanović, Jasmina Tešanović, Zorica Tomić, Marija Vidović.

Objavljeno u Mapiranje mizoginije u Srbiji: Diskursi i prakse, ur. Marina Blagojević, Beograd: AŽIN, 2000.


Reprezentacija ženskog tela u vizuelnim medijima u Srbiji 1990-1998 (1998)

Koordinatorka: Branka Arsić. Učesnice: Hajdana Baletić, Ksenija Bilbija, Marina Blagojević, Jovan Čekić, Rada Iveković, Tomislav Longinović, Tatjana Rosić, Svetlana Slapšak, Melita Zajc, Branimir Stojanović.

Objavljeno u Žene, slike, izmišljaji, ur. Branka Arsić, Beograd: Centar za ženske studije, 2000.


Žene u fizici: slučaj Jugoslavije (1998/1999)

Koordinatorka: Dragana Popović. Učesnice: Dragana Todorović, Vera Gal, Gordana Đurić, Jelena Ajtić.

Objavljeno u „Women and Physics in Yugoslavia“ (grupa autorki, UNESCO, Paris, 2002); Dragana Popović „Gender and Power“ (u Glasove, Blagoevgrad, 2005) i temat „Žene, nauka, obrazovanje i životna sredina (Genero 4-5/2004).


Porodično nasilje i kriminalitet žena (1997)

Koordinacija: Vesna Nikolić Ristanović. Učesnice: Ivana Stevanović, Branislava Knežić, Sanja Milivojević i Sanja Ćopić.

Objavljeno u Ženska prava i društvena tranzicija u SR Jugoslaviji, ur. Vesna Nikolić Ristanović, Beograd: Centar za ženske studije, istraživanja i komunikacije, 1997.


Nasilje prema ženama i društvena tranzicija u SR Jugoslaviji (1997)

Koordinacija: Vesna Nikolić Ristanović. Učesnice:Sanja Milivojević i Sanja Ćopić.

Objavljeno u Ženska prava i društvena tranzicija u SRJ, ur. Vesna Nikolić Ristanović, Beograd: Centar za ženske studije, istraživanja i komunikacije, 1997.


Žene i mediji (2001-2004)

Koordinatorka: Snježana Milivojević. Grupa za istraživanje medija oformljena je od polaznica Istraživačkog seminara koji je pratio dvogodišnji kurs „Žene i mediji”. Grupa je sprovela dva pilot projekta u oblasti analize medijskih poruka (media messages analysis) i istraživanja o publici (audience studies). Prvi se bavio analizom vizuelne reprezentacije žena u dnevnim novinama, dok se drugi bavio TV serijom Seks i grad. Rezultati istraživanja predstavljeni su u posebnom broju časopisa Genero, 2004.


Ženska književnost u Srbiji (2001-2004)

Koordinatorka: Biljana Dojčinović. Projekat je proizišao iz predavačkog programa Centra, uz cilj da reafirmiše žensku književnost s istorijskog aspekta, da stvori teorijski okvir za ponovno čitanje i razumevanje ženskog pisma, kao i da ustanovi tradiciju ženskog spisateljstva u Srbiji.


Porodica i roditeljstvo u ruralnoj Srbiji (2001-2004)

Koordinatorka: Ljubica Rajković. Projekat istražuje odnose i uloge u savremenoj porodici u ruralnoj Srbiji.

Objavljeno u Ljubica Rajković: Društveni položaj seoskih žena u Centralnoj Srbiji, Beograd, 2010.


Gender Mainstreaming (2002-2003)

Koordinatorka: Daša Duhaček. Projekat je rezultirao osnivanjem Centra za rod i politiku, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i uvođenjem specijalističkih, master i doktorskih studija u oblasti istraživanja roda, na istom fakultetu.


Žene, nauka i univerzitet na Balkanu (2004-2005)

(Daša Duhaček, Dragana Popović, koordinatorke). Projekat je realizovan u saradnji sa Institutum Studiorum Humanitatis (ISH), Ljubljana, i Fakultetom političkih nauka, a podržala su ga ministarstva nauke Srbije i Slovenije. Projekat je omogućio razmenu istraživačica iz Slovenije i Srbije.


Škola za jednakost – Prvi korak u integraciji pitanja roda u kurikulum osnovnih škola u Srbiji (2004-2005)

Koordinatorka: Biljana Branković. Projekt je realizovan uz podršku kanadske agencije CIDA (Canadian International Development Agency). U okviru projekta su organizovani kursevi za trenere, kao i programi za nastavnike srednjih škola o seksualnom nasilju. Pripremljen je i predstavljen Priručnik za trenere, u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje Republike Srbije.Centar je takođe podržao i sledeće projekte Centra za rod i politiku Fakulteta političkih nauka:

Opšta analiza rodne dimenzije u obrazovnim materijalima (2008-2010)

Koordinatorka: Daša Duhaček. Učesnice: Jana Baćević, Jelisaveta Blagojević, Tamara Džamonja Ignjatović, Martina Vukasović, Dragana Popović, Adriana Zaharijević.

Projekat je finansirao Program Ujedinjenih nacija za razvoj (United Nations Development program UNDP), Beograd.

Objavljeno u Analiza rodne dimenzije u visokoškolskom obrazovnommaterijalu, Beograd: Centar za rod i politiku i UNDP, 2010.


Politike i mehanizmi za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Srbiji (2008-2010)

Koordinatorka: Daša Duhaček. Učesnici: nastavnice i saradnice Univerziteta u Beogradu. Projekat je finansiralo Ministarstvo za nauku i razvoj Republike Srbije. Rezultati istraživanja objavljeni na nacionalnim i međunarodnim konferencijama, u zbornicima radova i časopisima.