GENERO 12

Časopis za feminističku teoriju GENERO, Broj 12

Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture u ovom broju donosi tekstove domaćih teoretičarki na temu Politika rodne ravnopravnosti.

Radovi predstavljeni u tematu proizašli su iz višegodišnjeg rada autorki na kursu Politike rodne ravnopravnosti u okviru specijalističkih, magistarskih i master studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Tekstovi autorki Zorice Mršević, Marije Kolin, Tanje Ignjatović i Dragane Popović nude komparativnu analizu društvenog i ekonomskog položaja žena sa istorijskog aspekta, kritički razmatraju dosadašnja postignuća u ovoj oblasti na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou (u javnoj sferi kroz parametre ekonomske ne/zavisnosti i pokazatelje pozicija odlučivanja i reprezentaciju žena u medijima, i u privatnoj sferi kroz uloge staranja u porodici, pojave nasilja u porodici, rodne diskriminacije u obrazovanju). Urednica temata je Dragana Popović.

Novi broj časopisa Genero donosi i studije i oglede autorki Vande Perović, Anite Burgund i Ivane Ćirković.

Sve/i zainteresovane/i mogu dobiti primerak Genera u prostorijama Centra za ženske studije na Fakultetu političkih nauka (IV sprat).

{slider=Sadržaj}

Genero 12/2008

SADRŽAJ

Tema broja: Politike rodne ravnopravnosti

Uvodna beleška (Dragana Popović)

Zorica Mršević
Mehanizmi za rodnu ravnopravnost

Marija Kolin
Postsocijalističke promene položaja žena na tržištu rada u Srbiji

Tanja Ignjatović
Pravo na sigurnost: zaštita žena od nasilja u intimnim partnerskim relacijama

Zorica Mršević
Žene u medijima: 2010 u Srbiji

Dragana Popović
Žene i obrazovanje: na pragu III milenijuma

Studije i ogledi

Vanda Perović
Jelena Ilka Marković: upisivanje u političku istoriju Srbije

Anita Burgund
Karakteristike poziva na SOS dečjoj liniji nakon uznemiravajućih medijskih sadržaja

Ivana Ćirković
Proces socijalnog uključivanja u Republici Srbiji

Prikazi

Marina Simić
Analiza rodne dimenzije u srednjoškolskim i visokoškolskim udžbenicima

Dragana Popović
Istraživanje „Građanke i građani Srbije o rodnoj ravnopravnosti: javno mnjenje Srbije o rodnoj ravnopravnosti”

{/slider}
ceeol-logoGenero časopis za feminističku teoriju i studije kulture je arhiviran u Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Genero je partner
EUROZINE mreze