GENERO 13

Časopis za feminističku teoriju GENERO, Broj 13

Urednica broja 13/2009: Katarina Lončarević.
Lektura i korektura: Tanja Janković i Nenad Knežević
Dizajn i prelom: Nikola Stevanović

Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture u svom najnovijem broju donosi tri teksta koji iz feminističke perspektive razmatraju fenomen turbo-folka. Autorke tekstova su: Jelena Višnjić, Olga Dimitrijević i Iva Nenić.

U novom broju časopisa u okviru Studija i ogleda, objavljeni su i eseji iz oblasti digitalne umetnosti, književnosti i medija, a autorke radova su: Nataša Teofilović, Ana Petrov, Žarka Svirčev, Milena Jakovljević i Ivana Simić. Autorke u svojim tekstovima obrađuju sledeće teme: tehnologija i praksa virtuelnih karaktera, diskurzivno konstruisanje „savremene žene” u štampanim medijima, modeli integracije ginokritike u srednjoškolsko nastavno izučavanje književnog dela, analiza dela Borisava Stankovića, Ive Andrića i Danila Kiša iz perspektive feminističke teorije i teorije roda, i pojam queer i queer teorije.

Prikaze potpisuju Ivana Prentović Krivokapić, Dubravka Đurić, Vladanka Malešić i Milena Stefanović.

U novom broju časopisa Genero objavljen je i prevod Jelene Ristić uvodnog poglavlja knjige Suzan Faludi Backlash, "Za sve je kriv feminizam".

 {slider=Sadržaj}

Genero 13/2009

SADRŽAJ

Temat: Rod, identitet i turbo-folk kultura 

Olga Dimitrijević
The Body of a Female Folk Singer: Constructions of National Identities in Serbia
after 2000

Jelena Višnjić
„Idealno loša“: politike rekonstrukcije identiteta turbo-folka u savremenoj Srbiji

Iva Nenić
Roze kiborzi i /de/centrirane ideološke mašine: preobražaji muzičke kulture
(turbo)folka

Studije i ogledi

Nataša Teofilović
Umetnost pokreta u prostoru praznine: tehnologija i praksa virtuelnih karaktera

Ana Petrov
Diskurzivno konstruisanje „savremene žene”: analiza lingvističkih sredstava
reprezentacije feminiteta u časopisima

Žarka Svirčev
Ginokritika i metodika nastave književnosti

Milena Jakovljević
Srpska književnost dvadesetog veka ili začarani krug patrijarhata

Ivana Simić
Queer i queer teorija

Prikazi

Ivana Prentović Krivokapić
Osveta zaboravljene heroine

Dubravka Đurić
Konstrukcija pamćenja i sistemi reprezentacije

Vladanka Malešić
Fundamentalizmi i ženska ljudska prava

Milena Stefanović
(A)politika poezije

Prevod

Suzan Faludi
Za sve je kriv feminizam

{/slider}
ceeol-logoGenero časopis za feminističku teoriju i studije kulture je arhiviran u Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Genero je partner
EUROZINE mreze