Genero:
časopis za feminističku teoriju i studije kulture (Genero: Journal of Feminist Theory and Cultural Studies / ISSN 1451-2203) je glavna serijska publikacija koju Centar za ženske studije objavljuje zajedno sa Centrom za studije roda i politike na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Genero je osnovan 2002. godine.

Pre odluke o osnivanju časopisa Genero, Centar za ženske studije je u periodu od 1995. do 2002. godine izdavao časopis Ženske studije (Women’s Studies, ISSN 0354-6942) sa idejom popularizacije feminističke teorije u regionu. Ženske studije i danas predstavljaju važan izvor za studentkinje i studente, kao i za istraživače i istraživačice u oblastima feminističke teorije, kontinentalne filozofije i teorija umetnosti i književnosti. Centar je objavio 15 brojeva Ženskih studija, a urednice časopisa su bile Jasmina Lukić (1995-2000) i Branka Arsić (2000-2002). Na web stranici Centra nalazi se 13 brojeva Ženskih studija, koji se mogu besplatno preuzeti.

Centar za ženske studije donosi odluku da se 2002. godine promeni ime i koncepcija časopisa. Pošto je objavljen broj 14/15 Ženskih studija, Centar osniva nov časopis pod imenom Genero: časopis za feminističku teoriju koga u periodu od 2002. do 2007. uređuju Biljana Dojčinović i Jelisaveta Blagojević. Osnovna ideja urednica bila je da Genero pre svega objavljuje tekstove “domaćih i autora/autorki iz regiona. … Genero je zainteresovan da postane forum na kom se može raspravljati o različitim problemima teorije roda u regionu.” Takođe, urednice Biljana Dojčinović i Jelisaveta Blagojević  postavljaju i nove ciljeve: “Još jedna važna ideja u vezi sa Generom jeste nastojanje da postane prostor na kom će studentkinje i studenti zainteresovani za ove teme objavljivati svoje radove, podstičući i uvodeći tako i glasove mlade gen(d)er-acije. Izgled i ime ovog časopisa takođe su rezultat usmeravanja ka primarnoj ciljnoj grupi mladih u dobu od oko 25 godina.”

U periodu od 2002. do 2007. godine, objavljeno je 11 brojeva časopisa Genero. Iako je bio zamišljen prvo kao tromesečni časopis, a zatim kao kvartalni, zbog finansijskih problema, Genero  je izlazio jednom godišnje, uglavnom kao dvobroj. U periodu od 2008. do 2011. godine, časopis nije izlazio zbog nedostataka finansijskih sredstava.

Centar za ženske studije krajem 2010. godine donosi odluku o ponovnom objavljivanju Genera, sa novim uredništvom i podnaslovom časopisa. Tokom 2011. godine Centar je objavio zaostala četiri broja (12/2008, 13/2009, 14/2010 i 15/2011) i na taj način je  uspostavljen kontinuitet časopisa. Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture izlazi jednom godišnje i objavljuje naučne članke iz oblasti feminističke teorije i studija roda, kao i iz nauke, kulture i teorije umetnosti sa naglaskom na interdisciplinarnom i kritičkom pristupu. U Generu objavljuju domaće/i i strane/i autorke i autori na bhs i engleskom jeziku.

Od kraja 2010. godine, glavna i odgovorna urednica časopisa je prof. Daša Duhaček.

Redakciju i uređivački kolegijum čine: prof. Jelisaveta Blagojević (Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije), prof. Jelena Đorđević (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka), prof. Tamara Džamonja Ignjatović (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka), dr Zorica Ivanović (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet), mr Katarina Lončarević, zamenica glavne i odgovorne urednice (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka), prof. Snježana Milivojević (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka), prof. Zorica Mršević (Institut društvenih nauka, Beograd i Univerzitet Singidunum, Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad), prof. Vukašin Pavlović (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka), prof. Dragana Popović (Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine), dr Marina Simić (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka), prof. Ann Snitow (The New School, Eugene Lang College, USA), prof. Ljubinka Trgovčevič (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka), mr Adriana Zaharijević (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka), prof. Nevenka Žegarac (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka).

ceeol-logoGenero časopis za feminističku teoriju i studije kulture je arhiviran u Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Genero je partner
EUROZINE mreze