genero 17

Časopis za feminističku teoriju i studije kulture
GENERO, Broj 17

Najnoviji broj 17 za 2013. godinu časopisa Genero posvećen je jednim delom temi politika rodne ravnopravnosti. Temat pod naslovom Politike rodne ravnopravnosti koji je uredila Dragana Popović, donosi šest originalnih naučnih radova. Marija Todorović piše o benevoletnom seksizmu kao jednom suptilnih oblika seksizma koji predstavlja ozbiljnu prepreku u postizanju rodne ravnopravnosti. Tatjana Đurić Kuzmanović istražuje probleme feminističke razvojne ekonomije, dok se Tanja Ignjatović bavi problemom siromaštva i socijalne isključnosti žena žrtava nasilja u partnerskom odnosu. Nada Polovina istražuje problem reproduktivnog ponašanja preko četiri ekosistemska faktora (demografskog, sociološkog, psihološkog i feminističkog). Marijana Matović piše o rodnoj dimenziji novinarske profesije u Srbiji, dok Zorica Skakun istražuje trend u kreiranju javnih politika koje utiču na odnos između uspostavljanja i ugrožavanja međunarodnog mira i bezbednosti i položaja i prava žena.

U Studijama i člancima, novi broj časopisa Genero objavljuje tri originalna naučna rada i jednu naučnu kritiku. Nenad Knežević piše o protofeminizmu u kolonijalnom Meksiku istražujući delo Huane Ines de la Kruz. Adriana Sabo istražuje mogućnost postojanja ženskog pisma u muzici na primeru dela Ivane Stefanović, Milice Paranosić, Svetlane Maraš i Katarine Miljković. Zorana Antonijević piše o feminizmu na društvenim mrežama u Srbiji i o strategijama sajberfeminizma. Naučnu kritiku o Zborniku u čast Svenki Savić: diskurs i diskursi piše Gjorgje Bozhoviq.

Novi broj Genera donosi i pet prikaza knjiga relevantnih za područje feminističke teorije i studija kulture koje potpisuju Radojka Vukčević, Mia Kisić, Jovana Đurović, Nađa Bobičić i Sanda Stanković.

{slider=Sadržaj}

Genero 17/2013

SADRŽAJ / TABLE OF CONTENTS

TEMAT: POLITIKE RODNE RAVNOPRAVNOSTI
TOPIC OF THE
VOLUME: POLICIES ON GENDER EQUALITY

Marija Todorović
Benevolentni seksizam i rodna ravnopravnost
Benevolent Sexism and Gender Equality

Tatjana Đurić Kuzmanović
Feministička razvojna ekonomija: mit ili alternativa
Feminist Developmental Economics: Myth or Alternative

Tanja Ignjatović
Problem siromaštva i socijalne isključenosti za žene sa iskustvom nasilja u partnerskom odnosu
The Problem of Poverty and Social Exclusion of Women Who Have Experienced Violence in Partner Relationship

Nada Polovina
Reproduktivno ponašanje u svetlu četiri ključna ekosistemska faktora uticaja
Four Ecosystemic Factors in Reproductive Behavior

Marijana Matović
Rodna dimenzija novinarske profesije u Srbiji
Gender Dimension of Journalism in Serbia

Zorica Skakun
Žene, mir, bezbednost: agenda za 21. vek
Women, Peace, Security: Agenda for the 21st Century

STUDIJE I ČLANCI/STUDIES AND ARTICLES

Nenad Knežević
Protofeminizam u kolonijalnom Meksiku: Huana Ines de la Kruz
Protofeminism in Colonial Mexico: Juana IneÅLs de la Cruz

Adriana Sabo
Mogućnost postojanja ženskog pisma u muzici: neki primeri iz Srbije
A Posibility of l’Ecriture Feminine in Music: Examples from Serbia

Zorana Antonijević
Strategije kiberfeminizma: feminizam na društvenim mrežama u Srbiji
Cyberfeminist Strategies: Presence of Feminism on Social Networks in Serbia

Gjorgje Bozhoviq
Moderna nauka o jeziku
Modern Study of Language

PRIKAZI/BOOK REVIEWS

Radojka Vukčević
Ozbiljna igra Dubravke Đurić: poezija, teorija, rod
Serious Game of Dubravka Đurić: Poetry, Theory, Gender

Mia Kisić
Od skarabeja do cor commerciale: priča o srcu
From Scarab to Cor Commerciale: Story of the Heart

Jovana Đurović
Od prvih početaka do uvoda
From the Beginnings to the Introduction

Nađa Bobičić
Feminističko čitanje stvarnosti
A Feminist Reading of Reality

Sanda Stanković
Sve/i smo mi majke
We Are All Mothers

Uputstvo za autore i autorke/Instructions for Authors

{/slider}
ceeol-logoGenero časopis za feminističku teoriju i studije kulture je arhiviran u Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Genero je partner
EUROZINE mreze