genero18

Časopis za feminističku teoriju i studije kulture
GENERO, Broj 18

Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture u broju 18/2014 objavljuje osam naučnih članaka i četiri prikaza novije naučne i stručne literature.

Maja Milatović (University of Southern Cross, Australia) i Emilia Epštajn (Muzej afričke umetnosti, Beograd) pišu o afroameričkom feminizmu. Dok Emilia Epštajn kao polazište za razmatranje pojma „iskustva” u afroameričkom feminizmu uzima telo/telesnost, istoriju ropstva i konstrukciju roda i rase preko govora Sodžurner Trut „A zar nisam ja žena?”, i nudi svojevrsnu genealogiju afroameričkog feminizma, Maja Milatović u tekstu „,Ljubav žena, nežna i okrutna’”, analizira biomitografiju Odri Lord Zami: novo ispisivanje moga imena i tvrdi da se sama biomitografija opire zatvaranju, propisu, i da tako omogućava upravo ono na čemu je sama Lord insistirala u svojim esejima i pesmama, a to je uzajamno priznanje, dijalog i rast. 

Novi broj Genera donosi i dva teksta iz oblasti teorije književnosti. Nađa Bobičić (Univerzitet u Beogradu) nudi zanimljivu analizu modernističkih odlika eseja i Filozofskih fragmenata  Ksenije Atanasijević, dok Nikolina Nedeljkov (The City University of New York) u tekstu pod naslovom „Trajno školovanje: protiv buke, a u službi remiksa” analizirajući romane autora poput Volša i Rurka ukazuje na potencijal remiksa kao oblika mirnog/miroljubivog otpora protiv represije u službi jačanja zajedništva.

Marina Simić (Univerzitet u Beogradu) u tekstu „Studije kulture i antropologija: sudar titana ili narcizam malih razlika?” razmatra odnos između socio-kulturne antropologije i studija kulture. Autorka nudi istorijski osvrt na odnos dve discipline, analizira pojave kao što su „kriza reprezentacije” i „kriza kritike”, da bi na kraju ukazala na značaj dijaloga između različitih paradigmi koje otvaraju prostor za promišljanje savremenog sveta. Goran Kauzlarić (Univerzitet u Beogradu), sa druge strane, u tekstu iz studija kulture pod naslovom „Neoliberalizacija apsolutnog duha”, razmatra kulturno-političke implikacije liberalne spiritualnosti kroz prizmu ideologije.

Lilijana Čičkarić (Institut društvenih nauka) u tekstu „Da li žene predstavljaju žene u parlamentu?” analizira literaturu, ali i rezultate nekih istraživanja sa ciljem da odgovori na pitanje zašto prisustvo većeg broja žena u zakonodavnim telima ne rezultira uvek politikom koja je rodno osetljiva i prijemčiva za žene. Marko Veličković u tekstu o politikama Prajdu, analizira sadržaj njihovog javnog delovanja kroz kritiku različitih modela maskuliniteta u Srbiji.

U okviru prikaza najnovije stručne literature, Dunja Begović piše o knjizi Marte Nusbaum Ne za profit, Dina Čubrić o Mržnji prema demokratiji Žaka Ransijera, Nenad Knežević o knjizi Svetlane Slapšak Antička miturgija: žene, dok Marina Simić analizira najnoviju knjigu Džesike Grinberg Posle revolucije: mladi, demokratija i politika razočarenja u Srbiji.

{slider=Sadržaj}

SADRŽAJ/TABLE OF CONTENTS

STUDIJE I ČLANCI/STUDIES AND ARTICLES

Emilia Epštajn
U čije ime (ne) smemo govoriti: o Sodžurner Trut i „iskustvu” kao polaznoj tački za življenje i razmatranje političkog subjekta
In Whose Name We (Cannot) Speak: Of Sojourner Truth and “Experience” as Starting Point for Living and Considering the Political Subject

Maja Milatović
“The Love of Women, Kind as well as Cruel”: Feminist Alliances and Contested Spaces in Audre Lorde’s Zami: A New Spelling of My Name
„Ljubav žena, nežna i okrutna”: feministički savezi i prostori sporova u Zami: novo ispisivanje moga imena Odri Lord

Nađa Bobičić
Modernističke odlike u Filozofskim fragmentima i esejima Ksenije Atanasijević
Modernist Features in Ksenija Atanasijević’s Philosophical Fragments and Essays

Nikolina Nedeljkov
Enduring Schooling: Against Noise, and in the Service of the Remix
Trajno školovanje: protiv buke, a u službi remiksa

Marina Simić
Studije kulture i antropologija: sudar titana ili narcizam malih razlika?
Cultural Studies and Anthropology: Clash of the Titans or Narcissism of Small Differences?

Goran Kauzlarić
Neoliberalizacija apsolutnog duha: spiritualni mikro-otpori kao tržišni mehanizmi interpelacije
Neoliberalization of the Absolute Spirit: Spiritual Micro-Resistances as Market Mechanisms of Interpellation

Lilijana Čičkarić
Da li žene predstavljaju žene u parlamentu?
Do Women Represent Women in Parliament?

Marko Veličković
Koncepti maskuliniteta i politike Prajda u Srbiji
Concepts of Masculinity and the Politics of Pride in Serbia

PRIKAZI/BOOK REVIEWS

Dunja Begović
Značaj humanističkog obrazovanja: više od tržišne vrednosti
The Importance of Education in the Humanities: More than the Market Value

Dina Čubrić
Ka radikalnoj slobodi
Toward a Radical Freedom

Nenad Knežević
Novo čitanje ženskih likova antičkog mita
A New Reading of the Female Characters of the Ancient Myths

Marina Simić
Volja za poretkom
Will to Order

Uputstvo za autore i autorke/Instructions for Authors

{/slider}
ceeol-logoGenero časopis za feminističku teoriju i studije kulture je arhiviran u Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Genero je partner
EUROZINE mreze