sreda, 21 avgust, 2019.

Ženska književnost u Srbiji (2001-2004)

Koordinatorka: Biljana Dojčinović. Projekat je proizišao iz predavačkog programa Centra, uz cilj da reafirmiše žensku književnost s istorijskog aspekta, da stvori teorijski okvir za ponovno čitanje i razumevanje ženskog pisma, kao i da ustanovi tradiciju ženskog spisateljstva u Srbiji.

Sadržaji:

Sadržaj

Tema broja I

Antropologija razlike - Rada Iveković

Priredile Jasmina Lukić & Branka Arsić

Tema broja II

Dekonstrukcija i feminizam

Priredila Branka Arsić

Prikaz

Sadržaj

Tema broja

Američka feministička kritika (I deo)
Ginokritika: istraživanja ženske književne tradicije

Priredila Biljana Dojčinović-Nešić

Designed By
Powered By
© 2017. Centar za ženske studije, Beograd