Branka Arsić, vidi Ženske studije broj 8/9

Ermoza Bahar, filozofkinja. Živi i radi u Beogradu. Eseje i članke objavljuje u domaćoj periodici.

Ingeborg Bahman (Ingeborg Bachmann), austrijska spisateljica. Završila studije filozofije u Beču. Najvažnija dela: roman Malina, drama Der Gute Gott von Manhattan i zbirka priča Das dreissigste Jahr.

Eva Federmajer (Federmayer Éva), predaje na Elte Univerzitetu u Budimpešti. Bavi se anglo-američkom književnošću i postmodernom teorijom.

Pegi Kamuf (Peggy Kamuf), profesorka francuskog na University of Southern California. Bavi se posebno teorijom dekonstrukcije. Prevodila je na engleski tekstove Žaka Deride. Autorka knjiga: Fictions nad Feminine Desire: Disclosures of Heloise, Signature Peaces: Institutions of Authorship, Division of Literature or Deconstruction of University.

Marija Lukić, pravnica. Radi u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja. Bavi se problemima vezanim za nasilje nad ženama i za porodično nasilje. Članica je Grupe za ženska prava Evropskog pokreta u Srbiji.

Irina Novikova predaje književnost na Odseku za engleski jezik i književnost Univerziteta Latvije. Osnivačica i direktorka Centra za rodne studije u Rigi. Bavi se studijama roda, američkom književnošću, etničkim američkim ženskim književnostima i kulturnim studijama.

Svenka Savić je redovna profesorka psiholingvistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Koordinatorka je Ženskih studija i istrazivanja u Novom sadu (od osnivanja: april 1997). Napisala je znatan broj radova iz oblasti jezika i pola.