Jednogodišnji program

Do sada je dugoročne predavačke programe Centra za ženske studije uspešno završilo 29 generacija, odnosno, dodelile smo 631 Sertifikat.

Tokom prvih 27 godina svog rada, CŽS je organizovao jednogodišnji alternativni program ženskih studija, a od 2019. godine, razvijen je i prvi kurs u okviru Digitalne feminističke škole, koji je omogućio da naš program prate žene i muškarci sa prostora cele bivše Jugoslavije.

U okviru ovih programa ali i brojnih tematskih modula tokom prethodnih 30 godina održano je preko stotine predavanja, a ponosne smo na desetine predavačica i predavača iz Srbije, regiona i sveta sa kojima smo imale privilegiju da sarađujemo. Ova predavanja je pratilo preko 5000 polaznica i polaznika, čija interesovanja prepliću feministički aktivizam i teoriju. Krajem 2021. godine pokrenuta je inicijativa za osnivanje alumni organizacije.