Nasilje prema ženama i društvena tranzicija u SR Jugoslaviji (1997)

Koordinacija: Vesna Nikolić Ristanović. Učesnice:Sanja Milivojević i Sanja Ćopić.

Objavljeno u Ženska prava i društvena tranzicija u SRJ, ur. Vesna Nikolić Ristanović, Beograd: Centar za ženske studije, istraživanja i komunikacije, 1997.