Opšta analiza rodne dimenzije u obrazovnim materijalima (2008-2010)

* Centar je podržao projekat Centra za rod i politiku Fakulteta političkih nauka.

Koordinatorka: Daša Duhaček. Učesnice: Jana Baćević, Jelisaveta Blagojević, Tamara Džamonja Ignjatović, Martina Vukasović, Dragana Popović, Adriana Zaharijević.

Projekat je finansirao Program Ujedinjenih nacija za razvoj (United Nations Development program UNDP), Beograd.

Objavljeno u Analiza rodne dimenzije u visokoškolskom obrazovnommaterijalu, Beograd: Centar za rod i politiku i UNDP, 2010.