Porodično nasilje i kriminalitet žena (1997)

Koordinacija: Vesna Nikolić Ristanović. Učesnice: Ivana Stevanović, Branislava Knežić, Sanja Milivojević i Sanja Ćopić.

Objavljeno u Ženska prava i društvena tranzicija u SR Jugoslaviji, ur. Vesna Nikolić Ristanović, Beograd: Centar za ženske studije, istraživanja i komunikacije, 1997.