ponedeljak, 23 septembar, 2019.

Arhiva prethodnih predavanja

Raspored za kurs
Nasilje prema ženama

Centar za ženske studije 2017/2018.
Koordinatorka kursa: Tanja Ignjatović
Termin održavanja kursa: četvrtkom od 18:00 do 19:30h

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1.  1. mart Rodno zasnovano nasilje prema ženama – pojam i vrste Tanja Ignjatović
   8. mart Fakultativno – MAPA osmomartovskih događanja  
 2. 15. mart Strukturna priroda rodno zasnovanog nasilja Zorica Ivanović
 3. 22. mart Zaštita žena od nasilja - međunarodni standardi i domaći zakoni i podzakonska akta Vanja Macanović
 4. 29. mart Radna eksploatacija žena Lara Končar
Milica Lupšor
 5.  5. april Nasilje prema ženama iz marginalizovanih društvenih grupa –
Romkinje, žene sa invaliditetom, lezbejke
Olivera Ilkić
Nada Đuričković
Dragoslava Barzut
 6. 12. april Sistemski propusti u zaštiti bezbednosti žena i ubistva žena (femicid) Gordana Stevanović
Aleksandra Nestorov
 7. 19. april Seksualno uznemiravanje žena i devojaka i (rodno) digitalno nasilje Marija Lukić
Marina Ileš
 8. 26. april Trgovina ženama i nasilje prema ženama u izbeglištvu Marija Anđelković
Dijana Malbaša
 9. 10. maj Žene u prostituciji vs seksualne radnice Gordana Stojaković
Miloš Urošević
10. 17. maj Silovanje i silovanje žena u ratu Lepa Mlađenović

Raspored za kurs
Obrazovanje i feminizam

Centar za ženske studije 2017/2018.
Koordinatorka: Nađa Duhaček
Termin održavanja kursa: utorkom 18:00 – 19:30h
(osim poslednjeg duplog termina)

  Datum Tema Predavačica/e
 1.  6. mart Feminizam i studije obrazovanja;
Učionica – mesto deliberacije ili (društvene) proemene
Nađa Duhaček
Ana Kolarić
 2. 13. mart Preplitanje istorije učiteljica i autorki;
Obrazovne reforme u socijalističkoj Jugoslaviji
Svetlana Tomić
Sanja Petrović Todosijević
 3. 20. mart Istraživanje rodnih stereotipa u roditeljstvu,
ranom detinjstvu i dečijim igračkama
Jelena Ćeriman
Ana Dajić
 4. 27. mart Istraživanje rodnih stereotipa u osnovnoj školi Maša Malešević
Ivana Jakšić
 5.  3. april Istraživanje rodno zasnovanog nasilja
u školi i feministički odgovori
Nađa Duhaček
Tanja Ignjatović
 6. 10. april Pitanje seksualnog obrazovanja u Srbiji Ljiljana Bogavac
Jasminka Petrović
 7. 17. april Umetničko feminističko obrazovanje Maja Maksimović
Zoe Gudović
 8. 24. april Suočavanje s prošlošću, rod i obrazovanje Marijana Toma
Danijela Ranković
9 /
10.
8. maj
17:00 – 20:00h
Razgovor o feminističkim intervencijama u obrazovni sistem Maša Peruničić
Lamija Begagić
Sandra Farkaš
Melita Ranđelović

... ili pogledajte ceo prikaz ...

Raspored za kurs
Istorija i teorije feminizma

Centar za ženske studije 2017/2018.
Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević
Termin održavanja kursa: utorak od 17h do 18:30h i 19h do 20:30h

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 31.10. /
17-19h
Najkraća istorija feminizma Katarina Lončarević i
Adriana Zaharijević
 2. 07.11. / 17-18:30h Jednakost, vrlina i obrazovanje: XVIII vek i Francuska revolucija Katarina Lončarević
 3. 14.11. / 17-18:30h Amerikanke prvog talasa: pravo roba/pravo žena Adriana Zaharijević
 4. 14.11. / 19-20:30h Politička prava za žene: istorija britanskog sifražetskog pokreta Ivana Pantelić
 5. 21.11. / 17-18:30h Borba za prava žena u Srbiji u XIX i XX veku Ivana Pantelić
 6. 28.11. / 17-18:30h Feminizam i marksizam: rod i klasa - istorija (ne)prijateljstva Nađa Bobičić
 7. 05.12. / 17-18:30h Afroamerički feminizam: sestrinstvo je moćno? Katarina Lončarević
 8. 12.12. / 17-18:30h Postkolonijalni feminizam:
žene sa one strane podela na Istok/Zapad i Sever/Jug
Adriana Zaharijević
 9. 26.12. / 17-18:30h Lezbejski feminizam: govor i pretvaranje ćutanja u akciju Dragoslava Barzut
10. 26.11. / 19-20:30h Feminizam i kvir (queer) Jovana Timotijević

Raspored za kurs
Feministička medijska kultura: proizvodnja roda

Centar za ženske studije i BeFem, feministički kulturni centar 2017/2018.
Koordinatorka: Jelena Višnjić
Termin održavanja kursa: subota 11:30h-13h (osim u slučaju dvočasa kada nastava počinje u 11h)

  Datum Tema Predavačica/e
 1. 28.10. /
11:30-13h
Žena kao Drugi: reprezentacijske prakse u medijskom diskursu savremene Srbije Jelena Višnjić
 2. 04.11. / 11-12:30h Rod i medijska kultura Jelisaveta Blagojević
 3. 04.11. /
13-14:30h
Mir, mir, mir, niko nije queer: reprezentacije ne-heteroseksualnih
praksi u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu
Olga Dimitrijević
 4. 11.11. / 11:30-13h Medijski portret manjinskih identiteta: slučaj Srbija Dragana Vučković
 5. 18.11. / 11:30-13h CINDERELLA RUINED MY LIFE:
proizvodnja patrijarhata u animiranim filmovima
Milica Batričević i
Nemanja Marinović
 6. 25.11. /
11:30-13h
Televizija, reprezentacija i rod Dubravka Đurić
 7. 02. 12. /
11:30-13h
Rijaliti programi, kritičko čitanje i medijska pismenost Marijana Matović
 8. 09. 12. /
11:30-13h
Krv, suze i znoj žena u popularnoj muzici:
(pop) kultura i reprezentacija
Magda Janjić i
Jovana Gligorijević
 9. 16. 12. /
11:30-13h
Miss representation: žene u javnom (medijskom) prostoru Tamara Skrozza
10. 23. 12. /
11:30-13h
Međunarodna politika, mediji i ljudska/ženska/LGBT prava Dušica Ristivojević

... ili pogledajte ceo prikaz ...

Raspored za kurs
Obrazovanje i feminizam

Centar za ženske studije - Prolećni semestar 2016/2017.
Koordinatorka: Nađa Duhaček
RASPORED: Ukoliko nije drugačije naglašeno, nastava se odvija svakog ponedeljka od 18.00 - 19:30h  u slušaonici br. 16

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 27. 02. Uvod u feminističke studije obrazovanja Nađa Duhaček
 2. 06. 03. Roditeljstvo, vaspitanje i rod Jelena Ćeriman
 3. 13. 03. Istorija obrazovanja devojčica, žena i naučnica Dragana Popović
 4. 20. 03. Lego kocke i rod Ana Dajić
 5. 27. 03. Socijalizam u školskoj klupi Sanja Petrović-Todosijević
 6. 27. 03. / 19:30h Istraživanje roda u osnovnoj školi u Beogradu Miroslava Malešević
 7. 03. 04. Preplitanje istorije učiteljica i spisateljica Svetlana Tomić
 8. 12. 04. / sreda Smeh i suze srpskog obrazovanja Ana Kolarić
 9. 24. 04. Film i televizija kao mesto učenja o učenju Nađa Duhaček
10./11. 08. 05. /
18:00 - 21:00h
Feminističke obrazovne prakse: od aktivizma do učionice Feminističke aktivistkinje i praktičarke formalnog i neformalnog obrazovanja
12. 29. 05. Otvoreni čas Generacija studentkinja i studenata 2016/2017

Raspored za kurs
Nasilje prema ženama

Centar za ženske studije - Prolećni semestar 2016/2017.
Koordinatorka: Tanja Ignjatović, Autonomni ženski centar
RASPORED: Ukoliko nije drugačije naglašeno, nastava se odvija svake srede od 18.00 - 19:30h  u slušaonici br. 16

  Datum Tema Predavačica/e
 1. 01. 03. Rodno zasnovano nasilje prema ženama – pojam i vrste Tanja Ignjatović
 2. 15. 03. Predrasude o nasilju prema ženama Ana Brkić
Sanja Pavlović
 3. 22. 03. Nasilje prema ženama u intimnom partnerskom odnosu i u porodici Tanja Ignjatović
 4. 29. 03. Seksualno nasilje: silovanje Lepa Mlađenović
 5. 05. 04. / 17h Žrtve i preživele – iskustvo (kompleksne) traume Biljana Slavković
 6. 10. 04.
(ponedeljak)
Seksualno uznemiravanje i ucenjivanje žena i devojaka
i digitalno nasilje
Marija Lukić
Sonja Malinović
 7. 19. 04. Nasilje prema ženama iz marginalizovanih društvenih grupa – Romkinje, žene sa invaliditetom, lezbejke Olivera Ilkić
Nada Đuričković
Aleksandra Gavrilović
 8. 26. 04. Trgovina ženama i nasilje prema ženama u izbeglištvu Marija Anđelković
Dijana Malbaša
 9. 03. 05. Zaštita žena od nasilja - međunarodni standardi
i domaći zakoni i podzakonska akta
Vanja Macanović
10. 10. 05. Žene u prostituciji vs seksualne radnice Gordana Stojaković
Miloš Urošević
11. 17. 05. Ubistva žena - femicid Aleksandra Nestorov
Gordana Stevanović
12. 24. 05. Prevencija nasilja prema ženama i devojkama: alternativni odgovori Jovana Gligorijević

... ili pogledajte ceo prikaz ...

Strana 1 od 7

Designed By
Powered By
© 2017. Centar za ženske studije, Beograd