Raspored za kurs
Suočavanje s prošlošću, odgovornost prema budućnosti

Koordinatorke: Daša Duhaček i Dragana Popović
Termin održavanja kursa: utorkom 18:00h - 19:30h

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 04. mart Pojam političke odgovornosti: Hana Arent Daša Duhaček
 2. 11. mart Sećanje protiv istorije:
iskustvo sa srpskim udžbenicima istorije
Dubravka Stojanović
 3. 18. mart Odgovornost istoriografije u konstruisanju
nacionalnog identiteta u Srbiji
Latinka Perović
 4. 25. mart Svakodnevni i privatni život u Srbiji Ana Stolić
 5. 01. april Ostvarivanje prava žena na obrazovanje i profesiju Ljubinka Trgovčević
 6. 08. april Odgovornost u istraživanju zločina Branka Prpa
 7. 15. april Heroji i žrtve u javnim prostorima: spomenici Olga Manojlović
 8. 22. april Religioznost nekad i sad: uloga Srpske pravoslavne crkve Radmila Radić
 9. 29. april Odgovornost naučnika: izlazak iz kule od slonovače Dragana Popović
10. 06. maj Genocentrizam Biljana Stojković
11. 13. maj Biotehnologije: nova politička odgovornost Biljana Stojković
12. 20. maj Naučna pismenost: odgovornost za budućnost Dragana Popović

 

Raspored za kurs
Feminizam: ključni pojmovi

Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević
Termin održavanja kursa: subota, subota, 11h - 12:30h i 13h - 14:30h

  Datum Tema Predavačica/e
 1. 15.03/11h Pol, rod i trans-seksualnost i trans-rodnost: novi vidovi aktivizma? Zorica Ivanović i
Slavoljupka Pavlović
 2. 22.03/11h Od queer teorije do queer aktivizma Jelisaveta Blagojević i
Dušan Maljković
 3. 29.03/11h Rod i nasilje Vera Kurtić i
Tijana Popivoda
 4. 29.03/13h Rod i bezbednost Gorana Odanović i
Staša Zajović
 5. 12.04/11h Institucionalizacija rodnih pitanja Zorana Antonijević i
Kosana Beker
 6. 26.04/11h Rod i obrazovanje Nađa Duhaček i
Dragana Popović
 7 10.05/11h Porodica i materinstvo Marija Lukić i
Lidija Vasiljević
 8. 17.05/11h Feminističke intervencije u umetnosti: film Olga Dimitrijević i
Milica Miražić
09. 24.05/11h Feminizam i umetnost / feministička umetnost Tanja Marković i
Iva Nenić
10.  24.05/13h Feminističke intervencije u umetnosti: performans Zoe Gudović
11.   Feminizam u Srbiji danas: pitanja, problemi i dileme (razgovor)