Raspored za kurs
Istorija i teorije feminizma

Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević
Termin održavanja kursa: utorkom (od 18h; 17:30h u slučaju dvočasa)

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 28.10. / 18h Žene u srednjevekovnoj Evropi Nenad Knežević
 2. 04.11. / 18h Jednakost, vrlina i obrazovanje: XVIII vek Katarina Lončarević
 3. 18.11. / 17:30h Politička prava za žene: istorija britanskog sifražetskog pokreta Ivana Pantelić
 4. 18.11. / 19:30h Amerikanke prvog talasa: pravo roba/pravo žena Adriana Zaharijević
 5. 25.11. / 18h Borba za prava žena u Srbiji u XIX i XX veku Ivana Pantelić
 6. 02.12. / 17:30h Virdžinija Vulf i Simon de Bovoar Slavica Stojanović i
Daša Duhaček
 7. 02.12. / 19:30h Marksistički i socijalistički feminizam Nađa Bobičić
 8. 09.12. / 18h Lezbejski feminizam: šta to znači biti žena? Dragoslava Barzut
 9. 16.12. / 18h Afroamerički feminizam: sestrinstvo je moćno? Katarina Lončarević
10. 23.12. / 18h Postkolonijalni feminizam:
žene sa one strane podela na Istok/Zapad i Sever/Jug
Adriana Zaharijević

 

Raspored za kurs
Feministička medijska kultura: proizvodnja roda

Centar za ženske studije i Feministički kulturni centar BeFem
Koordinatorka: Jelena Višnjić
Termin održavanja kursa: subota, 12.00, osim kada je naznačen drugi termin

  Datum Tema Predavačica/e
 1. 01.11. / 12.00-13.30 Žena kao Drugi: reprezentacijske prakse u medijskom diskursu savremene Srbije Mirjana Mirosavljević Bobić
i Jelena Višnjić
 2. 08.11. / 12.00-13.30 Rod i medijska kultura Jelisaveta Blagojević
 3. 15.11. /11.00-12.30 Rijaliti programi, kritičko čitanje i medijska pismenost Marijana Matović
 4. 15.11. / 13.00-14.30 Mir, mir, mir, niko nije queer: reprezentacije ne-heteroseksualnih
praksi u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu
Olga Dimitrijević
 5. 22.11. / 12.00-13.30 Televizija, reprezentacija i rod Dubravka Đurić
 6. 29.11 / 12.00-13.30 Medijski portet manjinskih identiteta: slučaj Srbija Dragana Vučković
 7.
subota
06. 12.
nedelja
07. 12.
BeFem, festival feminističke kulture i akcije, Kulturni centar Grad

13.30-14.15 (dole) Pola ure twiterature

12.00-13.15 (gore)
Equalisters – nova strategija protiv stereotipa oko nas

13.00-13.45 (dole)
Internet je za sve?
Politike online produkcije nenormativnih rodova i seksualnosti
 
14.00-14.45 (dole) CINDERELLA RUINED MY LIFE: proizvodnja patrijarhata u animiranim filmovima
 
 8. 14.12. / 12.00-13.30 Miss representation: žene u javnom (medijskom) prostoru Tamara Skrozza
 9. 21.12. / 12.00-13.30 “Pukni na fejsbuk i zgazi patrijarhat”, aktivizam u doba medijske konvergencije Svjetlana Knežević i Hana Grgić
(Libela, Zagreb)