Raspored za kurs
Feminizam danas: teme i problemi

Koordinatorka: Daša Duhaček
Termin održavanja kursa: utorkom od 18:00 – 20:00 (ukoliko nije drugačije navedeno)

  Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 17. 03. 2015. Pravo na život bez nasilja Tanja Ignjatović
 2. 24. 03. 2015. Žene i desnica: feministički odgovori Jelena Višnjić
 3. 31. 03. 2015. Mehanizmi rodne ravnopravnosti u Srbiji danas Jasna Vujačić i
Kosana Beker
 4. 07. 04. 2015. Feminizam i obrazovanje Nađa Duhaček
 5. 14. 04. 2015. Žene i zdravlje Viktorija Cucić
 6. 21. 04. 2015. Antropološka istaživanja o ženskom zdravlju Anika Jugović Spaić
 7. 28. 04. 2015. Feminizam, veganstvo i prava životinja Vera Kurtić i
Ana Zorbić
 8. 05. 05. 2015. Novi vidovi aktivizma: perfomans i feminizam Zoe Gudović
 9. 12. 05. 2015. Umetnost, feminizam, žene Branka Anđelković
10. 19. 05. 2015. Umetnost, feminizam, žene Branko Dimitrijević