Biografije (Daša Duhaček (koordinatorka), Vanda Perović, Dragana Popović, Biljana Dojčinović Nešić, Slavica Stojanović)

Razlike, seksualnost i kon/tekst (Biljana Dojčinović Nešić, Jelisaveta Blagojević (koordinatorka), Zorica Ivanović)

Studije ljubavi (Jelisaveta Blagojević (koordinatorka), Jana Baćević, Tanja Rosić, Ana Miljanić, Daša Duhaček)

Biopolitike, rasa, diskurs (Marina Bogdanović, Rajko Đurić, Daša Duhaček, Ivanka Buzev, Dragana Popović (koordinatorka), Nikola Tucić, Ivana Vitas)

Preispitivanje prošlosti: odgovornost i fundamentalizam (Daša Duhaček (koordinatorka), Orli Fridman, Dragana Popović, Staša Zajović, Vesna Rakić Vodinelić, Dubravka Stojanović, Latinka Perović, Radmila Radić, Ljubinka Trgovčević)

Simboličke reprezentacije i feminističke teorije (Biljana Dojčinović Nešić (koordinatorka), Dubravka Đurić (koordinatorka), Jelena Gledić, Branislava Anđelković)

Biopolitike/biotehnologije: nova politička odgovornost (Marina Bogdanović, Ljiljana Jelinek, Dragana Popović ( koordinatorka), Nikola Tucić, Ivana Vitas)