Arhiva prethodnih predavanja

{slider=Kurs: Istorija i teorije feminizma}

Raspored za kurs
Istorija i teorije feminizma

Koordinatorke: Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević
Termin održavanja kursa: utorkom 17:30h-19h i 19:15h-20:45h

Datum Tema Predavačica/predavač
 1. 29.10.
17:30h-20:45h
Najkraća istorija feminizma: čime se bavimo na ovom kursu? Katarina Lončarević i
Adriana Zaharijević
 2. 05.11. / 17:30h Žene u srednjevekovnoj Evropi:
feminističko čitanje Hildegard iz Bingena
Nenad Knežević
 3. 05.11. / 19:15h Jednakost, vrlina i obrazovanje: XVIII vek Katarina Lončarević
 4. 12.11. / 17:30h Politička prava za žene: istorija britanskog sifražetskog pokreta Ivana Pantelić
 5. 12.11. / 19:15h Amerikanke prvog talasa: pravo roba/pravo žena Adriana Zaharijević
 6. 19.11. / 17:30h Borba za prava žena u Srbiji u XIX i XX veku Ivana Pantelić
 7. 26.11. / 17:30h Marksistički i socijalistički feminizam Daša Duhaček
 8. 26.11. / 19:15h Rađanje drugog talasa i politika identiteta Adriana Zaharijević
 9. 03.12. / 17:30h Lezbejski feminizam: šta to znači biti žena? Lepa Mlađenović
10. 10.12. / 17:30h Afroamerički feminizam: sestrinstvo je moćno? Katarina Lončarević
11. 17.12. / 17:30h Politike razlike: težnja ka (još uvek) nemogućem? Jelisaveta Blagojević
12. 24.12. / 17:30h Postkolonijalni feminizam:
žene sa one strane podela na Istok/Zapad i Sever/Jug
Adriana Zaharijević
{/slider}
{slider=Kurs: Feministička medijska kultura: proizvodnja roda}

Raspored za kurs
Feministička medijska kultura: proizvodnja roda

Centar za ženske studije i Feministički kulturni centar BeFem
Koordinatorka: Jelena Višnjić
Termin održavanja kursa: subota, 10h (ukoliko nije naznačeno drugačije)

Datum Tema Predavačica/e
 1. 02. 11. Rod i medijska kultura Jelisaveta Blagojević
 2. 09. 11. Žena kao Drugi: reprezentacijske prakse u medijskom diskursu savremene Srbije Mirjana Mirosavljević i
Jelena Višnjić
 3. 16. 11. Televizija, reprezentacija i rod Dubravka Đurić
 4. 16. 11. / 12h Mediji, rod i moderna politička scena Kine Dušica Ristivojević
 5. 23. 11. Medijski portet manjinskih identitetita: slučaj Srbija Dragana Vučković
 6. 30. 11. Mir, mir, mir, niko nije queer: reprezentacije ne-heteroseksualnih
praksi u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu
Olga Dimitrijević
7.
8.
07. 12.
08. 12.
BeFem, festival feminističke kulture i akcije “Think outside the cocks”:
feministički magazini, web portali  i medijske aktivistkinje
Hana Grgić (Libela) Svjetlana Knežević (Libela), Gabe Ivanov (Vox Feminae), Vedrana Sunko (Biro radost), Bang, feministički magazin (Švedska)
 9. 14. 12. Miss representation: žene u javnom (medijskom) prostoru Tamara Skrozza
10. 14. 12. / 12h "Idealno loša": politike rekonstrukcije identiteta turbo-folka
u savremenoj Srbiji
Jelena Višnjić
11.  21. 12. “If video killed the radio star, is Internet then a serial killer?”:
feministička etnografija u doba medijske konvergencije
Ana Jovanović,
Sajber Van Der Last (Žene sa Interneta),
Dragoslava Barzut
12. 21. 12. / 12h “Misija planeta Zemlja” (rad u fokus grupama) Jelena Višnjić i
Mirjana Mirosavljević
{/slider}

FEMINIZAM U XX VEKU (Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević (koordinatorke), Ivana Pantelić, Vanda Perović, Daša Duhaček, Lepa Mlađenović, Jelisaveta Blagojević): Najkraća istorija feminizma: uvod u kurs, Uticaji feminizma XIX veka na feminizam drugog talasa; Anarhistički feminizam, Marksistički i socijalistički feminizam, Politika identiteta: radikalni feminizam i rađanje drugog talasa, Liberalni feminizam: granice feminizma i/ili granice liberalizma, Afroamerički feminizam: sestrinstvo je moćno?, Lezbejski feminizam: šta to znači biti žena?, Postkolonijalni feminizam: žene sa one strane podela na Istok/ Zapad i Sever/ Jug, Politike razlike: težnja ka (još uvek) nemogućem?

POLITIČKA ODGOVORNOST I ISTORIJA SADAŠNJOST (Daša Duhaček (koordinatorka), Ljubinka Trgovčević, Svetlana Tomić, Latinka Perović, Olivera Milosavljević, Dubravka Stojanović, Sanja Petrović, Ana Stolić, Radmila Radić, Vera Gudac, Olga Manojlović-Pintar, Jelena Petrović): Pojam političke odgovornosti u istorijskom kontekstu, Obrazovanje žena u Srbiji, put do elite?, Odgovornost istoričara/ki srpske književnosti, Odgovornost istoriografije u konstruisanju nacionalnog identiteta u Srbiji, Antifašizam, internacionalizam, nacionalizam, Revizija udžbenika u našem sistemu obrazovanja, Nacionalno vreme kao okvir za samopercepciju građana republike Srbije, Privatni život u Srbiji, Religioznost nekad i sad: uloga srpske pravoslavne crkve, Položaj žene u real-socijalizmu, Heroji i žrtve u javnim prostorima: spomenici, Feminizam u levici.

FEMINIZAM: KLJUČNI POJMOVI (Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević (koordinatorke), Zorica Ivanović, Ana Stolić, Slavoljupka Pavlović, Zorana Antonijević, Kosana Beker, Vera Kurtić, Tijana Popivoda, Nađa Duhaček, Dragana Popović, Gordana Odanović, Gordana Subotić, Marija Lukić, Lidija Vasiljević, Jelisaveta Blagojević, Dušan Maljković, Mirjana Mirosavljević, Jelena Višnjić, Tanja Marković, Iva Nenić, Zoe Gudović: Patrijarhat/diskriminacija/seksizam, Pol, rod, i trans-seksualnost i trans-rodnost: novi vidovi aktivizma?, Rodna ravnopravnost i prava manjina, Rod i nasilje, Rod i obrazovanje, Rod i bezbednost, Porodica i materinstvo, Od Queer teorije do queer aktivizma, Rod, mediji i reprezentacija, Rod i umetnost I, Rod i umetnost II, Feminizam u Srbiji danas: pitanja, problemi i dileme)

REPREZENTACIJE RODA I POLITIČKO U UMETNOSTI XX VEKA (Branislava Anđelković (koordinatorka), Branislav Dimitrijević, Ildiko Erdei, Miroslava Malešević: Žena umetnost i moderno društvo, Studija slučaja: Impresionistkinje, Žene i avangarda, Studija slučaja: Nadežda Petrović, Frida Kalo i Dijego Rivera, Savremena umetnost i kriza maskulinog subjekta, Ženska samo-reprezentacija od Katarine Ivanović do Milice Tomić, Studija slučaja: Beogradski period Marine Abramović, Rodne uloge u umetnosti totalitarnih sistema, Rod, tehnologija i modernost socijalističkoj Jugoslaviji, Studija slučaja; Didara, Rodne uloge u savremenoj popularnoj kulturi u Srbiji.

ROD, DISKRIMINACIJA I ODGOVORNOST (Daša Duhaček i Zorica Mršević, koordinatorke): Hana Arent: o odgovornosti, Diskriminacija, šta je to: osnovni pojmovi, istorijski osvrt, uzročnoposledična povezanost, Da li se diskriminacija dešava uvek drugima: rezultati istraživanja o raprostranjenosti pojave, diskriminisanim grupama i pojavnim oblicima, Feministički pristup odgovornosti: ženski sud, Da li sam ja potencijalno diskriminisana/diskriminisan: tipovi diskriminacije na osnovu ličnog svojstva, Da li sam ja potencijalno diskriminatorka/diskriminator: tipovi diskriminacije na osnovu grupne pripadnosti, Diskriminacija prema ali i unutar marginalizovanih grupa: fenomen višestruke diskriminacije, Da li je diskriminacija izolovna pojava: prateći fenomeni, Da li je nereagovanje opcija: opasnosti tolerisane diskriminacije, Da li je država diskriminator: uloga države i javnih vlasti u sankcionisanju diskriminacije, Srbija bez diskriminacije, utopija ili stvarnost: antidiskriminativne društvene politike, pravni okvir, institucije, međunarodno pravni ambijent, iskustva efikasnog delovanja, mogućnost primene u domaćim uslovima

Problemi savremenog feminizma (Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević (koordinatorke), Sanja Milutinović-Bojanić, Biljana Dojčinović, Milica Gudović, Vera Kurtić, Mirjana Mirosavljević, Jelena Petrović, Tijana Popivoda, Maja Solar, Lidija Vasiljević, Jelena Višnjić): Generacije feminizma, Upotrebe patrijarhalne paradigme u feminističkoj teoriji i praksi, Antagonizam između jednakosti i razlike u feminizmu, Pol, rod i dalje, Biti majka: ozbiljno društveno pitanje, Pravo na rad, pravo na zaradu, Ukrštanje roda i klase, Nasilje bez vela, Kako se predstavlja rod?, Rod u neoliberalnom dobu

Rod u tranziciji: Slučaj Srbija (Dragana Popović (koordinatorka), Biljana Stojković, Ivana Vitas, Tatjana Đurić Kuzmanović, Daša Duhaček, Jelisaveta Blagojević, Marija Kolin, Radmila Radić): Izazovi globalizacije u Srbiji: rodni aspekt, Rod u postsocijalizmu: tradicija uzvraća udarac, Neprofitni sektor i ženska inicijativa u Srbiji, Srbija danas : rodna nejednakost u akademskom prostoru, Od biomoći do bioenvironmenta: tranzicija i novi kolonijalizam, Žene i Srpska pravoslavna crkva, Biopolitike/biotehnologije/bioetika: nova politička odgovornost, Građansko društvo i nove biootehnologije: imperija gena, Novi biološki determinizam i reprogenetike, Rod u tranziciji: slučaj Srbija (studentske prezentacije)