Rečnik mizoginije (1999/2000)

Koordinatorka: Marina Blagojević. Učesnice: Dragana Antonijević, Jelena Batinić, Marina Blagojević, Marina Bogdanović, Biljana Dojčinović Nešić, Milena Dragićević Šešić, Dubravka Đurić, Isidora Jarić, Ivana Mardešić, Ratka Marić, Zorica Mršević, Radmila Nastić, Lazar Nikolić, Vesna Nikolić Ristanović, Vanda Perović, Branislava Poznanović, Lidija Radulović, Svenka Savić, Ivana Stevanović, Slavica Stojanović, Jasmina Tešanović, Zorica Tomić, Marija Vidović.

Objavljeno u Mapiranje mizoginije u Srbiji: Diskursi i prakse, ur. Marina Blagojević, Beograd: AŽIN, 2000.