Drugi FEMzin posvećen je feminističkom obrazovanju, a nastao je u autorstvu polaznica regionalne Digitalne feminističke škole koju organizuje Centar za ženske studije Beograd, a pohađaju žene i muškarci iz celog regiona. 

Nova regionalna feministička digitalna publikacija FEMzin, u svom drugom broju donosi tekstove o obrazovanju iz feminističke perspektive. Pored glasova autorki tekstova, koje su polaznice Digitalne feminisitčke škole, kroz FEMzin se čuju i glasovi devojčica koje su predlagale re-viziju udžbenika, iskustva prosvetnih radnica tokom pandemije ili vaspitačica koje su podelile stavove o rodnim ulogama, i mladih ljudi ljudi koji su kroz anketu izneli stavove i nezadovoljstvo nedostatkom seksualnog obrazovanja. FEMzin se može čitati kao svojevrsna mapa, koja ocrtava kritike sadašnjih školskih sistema u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji; ali istovremeno istražuje i putanje ka novoj, drugačijoj i boljoj školi, čije će prakse biti protkane feminisitičkim i queer politikama. 

femzin 2

Razgovor o drugom broju ove feminističke digitalne publikacije ćemo organizovati danas. Pratite naš facebook event za više informacija - FEMzin soare.

Glavna i odgovorna urednica je Nađa Bobičić, a u ovom broju kourednica je Nađa Duhaček.

Pridruživanje je moguće preko zoom linka ili praćenjem uživo preko našeg facebooka ili youtuba.

Digitalna feministička škola (DFŠ) je jednogodišnji obrazovni program Centra za ženske studije koji okuplja veliki broj polaznika i polaznica, ali i predavačica i predavača, širom regiona. Pored deljenja feminističkog znanja, cilj ovogodišnjeg DFŠ-a je i povezivanje i izgradnja feminističkog pokreta. Jedan od načina za postizanje tog cilja je bio i zajednički rad na novoj regionalnoj feminističkoj digitalnoj publikaciji – FEMzinu.

 

Čitajte FEMzin!

 

Objavljivanje ovog broja FEMzina ne bi bilo moguće bez podrške Traga i OAK fondacije, naših partnera od početka Digitalne feminističke škole, kao i bez podrške SDC/Građanske inicijative i institucionalnog granta u sklopu projekta ACT – za aktivno građanstvo.