Povodom 25 godina rada Centra za ženske studije i obeležavanja  8. marta
Centar za ženske studije, Beograd
poziva na tribinu:

Ženske studije i/ili studije roda

  • uvodna reč Jovana Timotijević i Nađa Bobičić, doktorantkinje FPN
  • diskusiju moderira Daša Duhaček

neka od pitanja o kojima će se voditi razgovor:

  • da li su ovo različite akademske discipline, i ako jesu u čemu su te razlike?
  • koji odnos imaju (te) akademske discipline prema feminističkom pokretu
  • koji je naš kontekst i koja su naša iskustva (programi, polaznice/i, odnos prema pokretu itd.)

10. mart 2017. u 19h
slušaonica br 5
Fakultet političkih nauka FPN
Jove Ilića 165