Studijsko istraživačka grupa za rodnu ravnopravnost i javne politike Instituta društvenih nauka organizuje predavanje „Teorijske interpretacije i moguće posledice klasifikacija feminističkih teorija“ u sredu 19. januara 2022. u 12 časova preko zoom-a. Predavanje će održati prof. dr Daša Duhaček, jedna od osnivačica Centra za ženske studije.

U ovom izlaganju će biti reč o počecima i utemeljenju ženskih studija/studija roda od kada je i ustanovljena i prvi put izložena i danas najčešće prisutna klasifikacija feminističkih teorija, i to u tekstovima američke feminističke filozofkinje Alison Džagar. U njenim tekstovima je zabeležena i obrazložena prva klasifikacija znanja u feminizmu, danas već poznata kao podela na liberalni, marksistički i radikalni feminizam. Predavanje će biti usredređeno ne samo na objašnjenja ovih klasifikacionih grupa, konteksta njihovog nastanka, već i odnosa sučeljavanja i kompatibilnosti. Biće uzet u obzir i način na koji ove klasifikacione grupe igraju ulogu u sabiranju ukupnog znanja iz oblasti studija roda i način na koji su ušle u terminologiju ženskih studija/studija roda. Na koji način se ova klasifikacija proširila i obnavljala? Da li je ova terminologija i danas produktivna? Koji su argumenti i koje su konsekvence različitih opredeljanja?

Prof. dr Daša Duhaček je profesorka na Fakultetu političkih nauka u penziji; osnivačica i direktorka Centra za studije roda i politike Univerziteta u Beogradu; osnivačica i dugogodišnja voditeljka akademskog master programa Studija roda na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu; direktorka kursa Feminist Critical Analysis u Inter-Univerzitetskom Centru u Dubrovniku. Predavala je na domaćim i stranim univerzitetima, vodila istraživačke projekte i organizovala međunarodne konferencije i lokalne skupove.

Predavanju možete pristupiti na ovom linku.