Žene i mediji (2001-2004)

Koordinatorka: Snježana Milivojević. Grupa za istraživanje medija oformljena je od polaznica Istraživačkog seminara koji je pratio dvogodišnji kurs „Žene i mediji”. Grupa je sprovela dva pilot projekta u oblasti analize medijskih poruka (media messages analysis) i istraživanja o publici (audience studies). Prvi se bavio analizom vizuelne reprezentacije žena u dnevnim novinama, dok se drugi bavio TV serijom Seks i grad. Rezultati istraživanja predstavljeni su u posebnom broju časopisa Genero, 2004.