Žene, nauka i univerzitet na Balkanu (2004-2005)

(Daša Duhaček, Dragana Popović, koordinatorke). Projekat je realizovan u saradnji sa Institutum Studiorum Humanitatis (ISH), Ljubljana, i Fakultetom političkih nauka, a podržala su ga ministarstva nauke Srbije i Slovenije. Projekat je omogućio razmenu istraživačica iz Slovenije i Srbije.