Ženski pokret u Beogradu tokom 1990-ih (1997/1998)

Koordinatorka: Marina Blagojević. Učesnice: Neda Božinović, Lepojka Čarević Mitanovski, Sonja Drljević, Dubravka Đurić, Biljana Dojčinović Nešić, Lorans Havdi, Nadežda Ćetković, Ljiljana Čičkarić, Jelka Imširović, Zorica Jevremović, Jelena Labrys, Vera Litričin, Anđelka Milić, Milica Minić, Lepa Mlađenović, Zorica Mršević, Dušica Popadić, Vesna Nikolić Ristanović, Sanja Stanišić, Slavica Stojanović, Jasmina Tešanović, Sofija Trivunac, Jelena Trpković, Ljiljana Vuletić.

Objavljeno u Ka vidljivoj ženskoj istoriji – ženski pokret u Beogradu tokom 90-ih, ur. Marina Blagojević, Beograd: Centar za ženske studije, istraživanja i komunikacije, 1998.