Centar za ženske studije u Beogradu poseduje biblioteku, koja služi kao značajan istraživački resurs za studenkinje/studente i saradnike/ice Centra, kao i za širu publiku. Biblioteka ima oko 8000 knjiga na osam jezika, (pre svega na srpskom i engleskom), među kojima je i lokalna i međunarodna periodika i oko 120 stručnih časopisa.

U okviru biblioteke formirani su arhiv i dokumentacioni centar, gde se čuvaju studentski seminarski radovi, materijali za predavanja i dokumentacija o istraživačkim projektima. Centar poseduje i video i audio dokumentacioni materijal, kao i arhiv filmova.

U biblioteci Centra obavlja se decimalna obrada publikacija prema UDK sistemu, kao i uporedni unos naslova u katalog, sa ciljem da podaci o svim publikacijama budu vidljivi i dostupni korisnicama/korisnicima.

library

Photo by Abby Chung

Koordinatorka biblioteke: Mirela Šantić
Kontakt: czsbiblioteka@gmail.com

COBISS+