11. oktobra 2022.

Suprotstavljanje nazadovanju rodne ravnopravnosti u Srbiji

Centar za ženske studije u partnerstvu sa Fondacijom Kvinna till Kvinna realizuje kvalitativno istraživanje u okviru projekta „Suprotstavljanje nazadovanju rodne ravnopravnosti u Srbiji – iskustva feminističkih […]
11. oktobra 2022.

Vratiti svoje vr(ij)eme

Zajedno sa Udruženjem za kulturu i umjetnost CRVENA iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina, Centar za ženske studije je realizovao istraživački projekat „Vratiti svoje vr(ij)eme: kampanja za […]
10. oktobra 2022.

Društveno-ekonomske i političke promene u Srbiji i pitanje rodno zasnovanog nasilja

Rezultati ovog istraživanja predstavljeni su u specijalnom tematu časopisa Antropologija pod nazivom „O nasilju nad ženama – prilog proučavanju“. U okviru istraživanja Društveno-ekonomske i političke promene […]
9. oktobra 2022.

Neformalno obrazovanje u oblasti ljudskih prava

Saradnice Centra za ženske studije, Nađa Bobičić, Nađa Duhaček i Lara Končar, učestvovale su u izradi studije „Obrazovanje u oblasti ljudskih prava u Srbiji”, koju je […]
8. oktobra 2022.

Prethodna istraživanja

Politike i mehanizmi za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Srbiji (2008-2010) * Centar je podržao projekat Centra za rod i politiku Fakulteta političkih nauka. Koordinatorka: Daša Duhaček. […]