Program Proizvodnja znanja nastao je preosmišljavanjem nekadašnjeg istraživačkog programa Centra za ženske studije, koji se razvijao već od prvih nekoliko godina osnivanja organizacije. Korpus istraživanja koje sprovodi Centar za ženske studija obuhvata empirijsku kritičku analizu različitih aspekata ženske egzistencije, primenjena istraživanja aplikativne prirode (policy making) kao i akademska istraživanja iz domena rodnih studija, feminističke političke filozofije, feminističkih studija medija i kulture i ostalih naučnih oblasti, sa obaveznim polaznim pretpostavkama feminističke epistemologije.

Kroz istraživački rad se kontinuirano unapređuje izučavanje različitih oblasti ženskih i rodnih studija – lokus proučavanja su rodna ravnopravnosti, borbe feminističkog pokreta, kao i kritičke analize obrazovnih politika, medija i medijske reprezentacije roda, pozicije i predstave žene u umetnosti, nauci i književnosti i dr.

Ciljevi istraživačkog programa su stalno unapređenje kroz timski projektni rad ali i individualne istraživačke radove, pri čemu je važna odlika ovog programa da nudi odgovore na savremene naučne i društvene izazove sa kojima se suočavaju žene i ostale marginalizovane grupe u patrijarhatu