Program Akcija uključuje niz aktivnosti koje za cilj imaju povezivanje Centra za ženske studije sa akterima iz civilnog društva, aktivističkih organizacija i drugih društvenih grupa. Ovaj program je osnovan u toku procesa izrade novog strateškog plana 2022. sa ciljem objedinjenja dosadašnjeg rada i adekvatnijeg usmeravanja kroz buduće aktivnosti. Program je aktivističkog karaktera i usmeren je ka međusobnom povezivanju feminističkih grupa na lokalnom, regionalnom i internacionalnom nivou.