Centar za ženske studije je osnovan pre trideset godina kao autonomna, neprofitna, organizacija civilnog društva. Od osnivanja do danas Centar je bio usredsređen na pokretanje i izgradnju alternativnog, interdisciplinarnog i celovitog obrazovnog  projekta koji čine predavački, istraživački i izdavački program. Ovi programi su dostupni najširoj javnosti i besplatni su.

Prema Statutu, ciljevi rada Centra su tada, kao i danas, bili promocija demokratskog, vaninstitucionalnog obrazovanja kroz negovanje kulture različitosti i nenasilja. Ovi ciljevi su realizovani u izboru tema u predavanjima, pristupa u istraživanjima, i izdavačkim politikama. U tom smislu Centar je promovisao različite feminističke teorije, kritičku reinterpretaciju tradicionalnih vrednosti iz ženske perspektive, politički aktivizam, saradnju sa lokalnim i regionalnim ženskim organizacijama. Cilj Centra je teorijsko istraživanje, kao i političko delovanje protiv društvenih praksi diskriminacije i isključivanja na osnovu pola,  roda, boje kože, klase, kao i etničke, nacionalne, verske i druge pripadnosti.

Od osnivanja, dugoročna strategija Centra je bila razvijanje, uspostavljanje i institucionalizacija akademskih programa u duhu demokratskog obrazovanja i negovanja kulture dijaloga, različitosti i nenasilja. Ovaj strateški cilj je postignut 2003. godine kada je Fakultet političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu na osnovu Ugovora i u saradnji sa Centrom za ženske studije osnovao specijalističke, magistarske i kasnije master studije iz oblasti Studija roda.

Danas Centar za ženske studije nastavlja i obnavlja svoje delovanje u okviru civilnog društva, oslanjajući na svoje iskustvo i ljudske resurse, kao i nove tehnologije u cilju jačanja demokratskog pristupa novim obrazovnim projektima.

Misija Centra za ženske studije je da proizvodi, deli i u javnom prostoru aktivira feminističko znanje.

Centar za ženske studije stvara, prikuplja i afirmiše feminističko znanje kroz istraživanje, izdavaštvo i stručnu podršku. On takođe i sprovodi interdisciplinarne obrazovne programe za aktivističku, profesionalnu i druge zainteresovane zajednice. Kroz međunarodno povezivanje progresivnih feminističkih i levičarskih snaga Centar za ženske studije stavlja feminističko znanje u službu aktivizma za društvene promene. Vizija Centra za ženske studije je društvo u kome je znanje pravo svih a feminističko političko obrazovanje široko dostupno. U takvom društvu obrazovanje podstiče uvažavanje razlika i borbu za ravnopravnost. To je društvo u kome je feminizam rasprostranjen u teoriji i praksi, a njegov značaj za boljitak društva javno priznat i neupitan.

Osnovni principi u delovanju Centra za ženske studije polaze od nekoliko vrednosti, koje su međusobno povezane, tako što proizlaze jedne iz drugih, oslanjanju se jedne na druge i međusobno se podržavaju:

  • Ravnopravnost je polazna pretpostavka i jedan od osnovnih principa u svim programskim aktivnostima. Centra za ženske studije. Naglasak je na značaju rodne ravnopravnosti, u svom izvornom autentičnom tumačenju, koja jeste ne samo naš cilj već i model za odnos prema ravnopravnosti za sve marginalizovane i ranjive grupe.
  • Poštovanje različitosti, što ne podrazumeva samo toleranciju razlika, već polazi od istinskog uvažavanja razlika i zbog toga podrazumeva i
  • Inkluzivnost svih koji su u sadašnjim društvenim odnosima isključeni.

U tom kontekstu, značajni principi u procesu postizanju navedenih vrednosti su:

  • Kultura dijaloga, koja počiva na kulturi nenasilja, kao i
  • Kritičko mišljenje za demokratsko obrazovanje.
 
Pogledajte organigram organizacije ovde.