Mreža ženskih biblioteka predstavlja pokušaj povezivanja svih ženskih biblioteka u Srbiji. Nastala po ugledu na Mrežu žena u crnom i Mrežu žena protiv nasilja, Mreža ženskih biblioteka želi da podstakne spajanje srodnih inicijativa u celoj zemlji.

Cilj ove inicijative je dvostruk. Verujemo da ćemo na ovaj način pospešiti komunikaciju među ženskim grupama koje objavljuju sopstvena izdanja, učestvuju u objavljivanju kao koizdavači, ili prikupljaju izdanja drugih grupa, gradeći sopstvene biblioteke. Postojanje ovakve Mreže omogućava nam da se obaveštavamo o izdanjima koja objavljujemo, ali i da organizujemo njihovu distribuciju i promociju izvan svog grada. Na taj način povećavamo informisanost o izdavačkom radu ženskih organizacija, utvrđujemo postojeća znanja i delimo ih dalje, novim ženama koje čitaju knjige iz „ženskih biblioteka“.

U Srbiji postoji mnogo takvih bibiloteka koje su nastale trudom brojnih žena koje su u svoje gradove donosile knjige, časopise i brošure iz svih delova sveta. Mnoge od njih su pisale, prevodile ili naprosto nosile materijale, pohranjujući ih na neko zajedničko mesto koje će biti dostupno svima u njihovom gradu. Za postojanje takvih biblioteka se vrlo često ne zna. Stvaranje Mreže ženskih biblioteka treba da omogući svim studentkinjama/tima i aktivistkinjama/tima da u svojim lokalnim zajednicama pronađu takvu vrstu literature.

Inicijativa Mreža ženskih biblioteka otvorenog je karaktera. Pod time se podrazumeva da nove biblioteke stalno iskrsavaju i da se stare stalno uvećavaju. U Mreži ima mesta za sve takve biblioteke – i male i velike, i one koje veći naglasak stavljaju na književnost i one koje okupljaju teorijske naslove.

Akademija ženskog preduzetništva
M. Tita 20
21470 Bački Petrovac
www.ewa.org.rs/resursi/publikacije

Autonomni ženski centar [AŽC]
Tiršova 5a
11000 Beograd
e-mail: azc@azc.org.rs
web sajt: womenngo.org.rs
---------------------------------

Rekonstrukcija Ženski Fond
Vlajkovićeva 15, 11000 Beograd ,
telefon: +381 11 3222 751
fax: +381 11 3235 592,
e-mail: office@rwfund.org
web sajt: rwfund.org
---------------------------------

UN Women
Janka Veselinovića 13,
11000 Beograd
e-mail: info.serbia@unwomen.org
website: rs.one.un.org
---------------------------------
Labris – organizacija
za lezbejska ljudska prava
telefon: +381 64 700 8293
+ 381 11 3227 480
e-mail: labris@labris.org.rs
web sajt: labris.org.rs

Centar za podršku ženama
Trg srpskih dobrovoljaca 28
23300 Kikinda

Udruženje Fenomena / SOS Kraljevo
tel: 036/335-706
e-mail:  fenomena06@gmail.com
e-mail:  soskraljevo@gmail.com
---------------------------------------
Udruzenje: "KREATIVNA RADIONICA" - Kraljevo
Titogradska 52
36000 Kraljevo
e-mail:  creatiw@live.com
kontakt osoba: Zoran Jankovic
mob.tel: +381 (0)63 751 83 06

Udruženje žena Pešcanik
e-mail: sandglass.ngo@gmail.com
web sajt: www.ngo-sandglass.org
-------------------------------
Alternativni centar za devojke
ul.JNA 49/4
37000 Kruševac
tel.037/421-295
Facebook page

Žene za mir
tel: 016/237-300, 016/237-301
e-mail: office@womenforpeace.org.rs
web sajt: womenforpeace.org.rs

Ženski prostor
Milorada Veljkovića Špaje 9
18000 Niš
tel: 018 522 485
e-mail: zp@zenskiprostor.org
web sajt: www.zenskiprostor.org
-----------------------------
Centar za devojke
Niš, Srbija
tel: 00381 18 45 59 994
web sajt: www.centarzadevojke.org
www.facebook.com/CentarZaDevojke

Kulturni centar DamaD /
SOS telefon
tel: 020/332-755
e-mail: damad@ptt.rs
web sajt: www.kcdamad.org.rs

Ženske studije i istraživanja
Novi Sad
Kralja Aleksandra 8
21000 Novi Sad
Srbija
tel: 021 66 14 697
fax: 021 521 608
e-mail: studije@eunet.rs
-----------------------------
Zavod za ravnopravnost polova
Bulevar Mihajla Pupina 6/IV
21000 Novi Sad
Republika Srbija
Tel: +381 21 66 15 133, 66 15 177
zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs
web sajt: www.ravnopravnost.org.rs

Ženska medijateka
Trg Republike TC Banković I sprat
18300 Pirot

Forum žena Prijepolja
31 300 Prijepolje
ul. Sandžačkih brigada br. 2
tel: 033 714 147; 0641933962
e-mail: fozena@eunet.rs
televizijaforum@gmail.com
web sajt: www.forumtv.rs

Impuls, Tutin
tel: 020/811-648
e-mail: adzeneta@yahoo.com
impuls@verat.net

SOS telefon
za žene i decu žrtve nasilja
tel: 016/877-490
e-mail: sos.vlasotince@gmail.com