Predavački program Centra se od svog nastanka razvija i menja, ali zadržava svoja osnovna obeležja: alternativnost u odnosu na mejnstrim, provokativnost, inovativnost i otvorenost za suprotna mišljenja i stavove. Predavački program se odvija od 1992. godine, kontinuirano preispitujući i problematizujući različite teme, aktuelne i teorijski ali i u širem društvenom kontekstu, među kojima se izdvajaju odnos između feminističkog pokreta i feminističke (političke) teorije, razbijanje ontoloških dualizama (pol/rod, priroda/kultura, žena/muškarac), pretpostavke osnovnih pojmova feminističke metodologije i epistemologije, ali teme i nasilja nad ženama, reprezentacije žena u medijima, kao i ženskog medijskog, kulturnog i umetničkog stvaralaštva. Do sada je na predavačkom programu Ženskih studija održano preko 130 kurseva, na kojima je predavalo preko 140 predavačica i oko 30 predavača i iz regiona ali i iz celog sveta, pred više od 1500 studentkinja i studenata.