26. septembar 2022.

Školska 2012/2013. godina

FEMINIZAM U XX VEKU (Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević (koordinatorke), Ivana Pantelić, Vanda Perović, Daša Duhaček, Lepa Mlađenović, Jelisaveta Blagojević): Najkraća istorija feminizma: uvod u kurs, Uticaji feminizma XIX veka […]
26. septembar 2022.

Školska 2011/2012. godina

ROD, DISKRIMINACIJA I ODGOVORNOST (Daša Duhaček i Zorica Mršević, koordinatorke): Hana Arent: o odgovornosti, Diskriminacija, šta je to: osnovni pojmovi, istorijski osvrt, uzročnoposledična povezanost, Da li se diskriminacija […]
26. septembar 2022.

Školska 2009/2010. i 2010/2011. godina

Istorija i teorije feminizma (Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević (koordinatorke), Daša Duhaček, Jelena Đorđević, Ivana Pantelić, Slavica Stojanović): Najkraća istorija feminizma: čime se bavimo na ovom kursu?, Jednakost, vrlina […]
26. septembar 2022.

Školska 2006/2007, 2007/2008. i 2008/2009. godina

Biografije (Daša Duhaček (koordinatorka), Vanda Perović, Dragana Popović, Biljana Dojčinović Nešić, Slavica Stojanović) Razlike, seksualnost i kon/tekst (Biljana Dojčinović Nešić, Jelisaveta Blagojević (koordinatorka), Zorica Ivanović) Studije ljubavi (Jelisaveta Blagojević (koordinatorka), Jana Baćević, […]
26. septembar 2022.

Školska 2004/2005. i 2005/2006. godina

OSNOVNI KURS Ključni pojmovi i epistemološko/metodološka pitanja (Biljana Dojčinović Nešić, Daša Duhaček, Lepa Mlađenović, Zorica Mršević, Ivana Pantelić, Dragana Popović, Ružica Rosandić, Svenka Savić) Teorijski problem i […]
26. septembar 2022.

Školska 2002/2003. i 2003/2004. godina

OSNOVNI KURS Ključni pojmovi/ključna pitanja (Biljana Dojčinović Nešić, Lepa Mlađenović, Svenka Savić, Zorica Mršević, Marina Bogdanović) Uvod u feminističku epistemologiju i metodologiju (Ružica Rosandić, Dragana Popović, Ivana Pantelić, […]
26. septembar 2022.

Školska 2000/2001. godina

OSNOVNI KURS Početna pitanja, ključni pojmovi (Biljana Dojčinović Nešić, Daša Duhaček, Trivo Inđić, Olja Milosavljević, Zorica Mršević, Žarana Papić, Dragan Popadić, Dragana Popović, Dubravka Stojanović, Nikola Tucić): Ženske […]