Akademski projekti

11. oktobra 2022.

Feministička kritička analiza

Centar za ženske studije, od 2001 godine, jednom godišnje, kao vodeća organizacija održava postdiplomski kurs Feministička kritička analiza (Feminist Critical Analysis) na Inter Univerzitetskom Centru (IUC) […]