dan žena

13. marta 2023.

Izvještaj o Danu žena u Republici Hrvatskoj

Izveštaj o marševima za Dan žena u šest gradova u Hrvatskoj donosi Silvia Fabijanić.   Premda je Republika Hrvatska potpisnica svih konvencija o ljudskim pravima, žene […]