diskriminacija

27. novembar 2018.

Kratak osvrt na marginalizaciju, diskriminaciju i njihove izme

Generacija 2015/16 Apstrakt Rad predstavlja pregled različitih a srodnih teorijskih koncepata, apstrahovanih iz društveno-kulturne prakse diskriminacije i marginalizacije, koji su artikulisani kroz odgovarajuće izme kao terminološke […]