Dubrovnik

 

Za više informacija o postdiplomskom kursu Feministička kritička analiza na Interuniverzitetskom Centru (IUC) u Dubrovniku posetite kategoriju na našem sajtu posvećenu ovom kursu.