promocija

30. jun 2019.

Održana promocija Priručnika za upotrebu rodno osetljivog jezika

U sredu, 26. juna, na Fakuletu političkih nauka, održana je promocija publikacije “Priručnik za upotrebu rodno osetljivog jezika” autorki Hristine Cvetinčanin Knežević i Jelene Lalatović, u […]