stereotipi

27. novembar 2018.

Stereotipizacija ženskih likova u drami Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže

Generacija 2016/17 Apstrakt Predmet rada biće markiranje i analiza stereotipizacije ženskih likova u drami Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže. Analizirajući postupke karakterizacije junakinja, pokazaćemo šta je Krležu […]