Upis prve generacije studentkinja i studenata Digitalne feminističke škole

roj prirucnik naslovna s
Održana promocija Priručnika za upotrebu rodno osetljivog jezika
30. jun 2019.
dfs
Početak programa Digitalne feminističke škole
22. novembar 2019.