fds logo

Upis prve generacije studentkinja i studenata Digitalne feminističke škole

Centar za ženske studije upisuje 28. generaciju studentkinja i studenata svog obrazovnog programa, a prvu generaciju polaznica i polaznika programa Digitalna feministička škola.

Digitalna feministička škola je jednosemestralni obrazovni program koji će se koristiti prednostima savremenih digitalnih tehnologija kako bismo odgovorili na izazove koje predstavlja udaljenost mesta prebivališta od mesta održavanja predavanja. Na ovaj način, omogućićemo učešće studentkinja i studenata koje/i žele da dobiju obrazovanje iz oblasti ženskih studija, ali ne žive u Beogradu, gradu u kome se program odvija, ili su iz drugih razloga sprečene/i da redovno pohađaju predavanja.

Digitalna feministička škola će ponuditi ciklus od 12 predavanja koja će obuhvatiti značajne teme iz osnova feminističkih teorija i politika, istorije ženskog pokreta, a iz feminističke perspektive problematizovaće različite aspekte ženske egzistencije u savremenom društvu. Sva predavanja, kao i dodatni materijal, će biti dostupni studentkinjama i studentima Digitalne feminističke škole putem interneta. Učešće u programu je besplatno, a semestar će početi 15. novembra. Na program se mogu prijaviti sve osobe koje razumeju, čitaju i pišu BHSC jezik, bez obzira na to da li žive u Srbiji, regionu nekadašnje Jugoslavije ili šire. Studenti i studentkinje koji/e (uz podršku mentorki), uspešno završe program dobiće sertifikat.

Uslove pohađanja ovog obrazovnog programa, kao i obaveze studentkinja i studenata Digitalne feminističke škole možete pogledati ovde.

Ukoliko želite da pohađate Digitalnu feminističku školu Centra za ženske studije, preuzmite prijavu  za upis, i popunjenu je prosledite na mejl digitalna.feministicka.skola@gmail.com najkasnije do 24. oktobra u 18 časova.

Primljeni/e kandidati/kinje će biti obaveštene/i o rezultatima prijema na program Digitalne feminističke škole do 4. novembra.

Za dodatne informacije o upisu i programu obratite se na adresu digitalna.feministicka.skola@gmail.com.

Informacije o programima Centra za ženske studije mogu se naći na sajtu Centra za ženske studije.

Program podržava Trag fondacija.