Centar za ženske studije od sada i na Instagramu

CŽS na Akademiji poslovnih veština
Rad Centra za ženske studije predstavljen u okviru Akademije poslovnih veština 4.0 i najavljena sledeća Digitalna feministička škola
28. decembar 2020.
ne znači ne
“Zašto nije prijavila?”
26. januar 2021.