Rad Centra za ženske studije predstavljen u okviru Akademije poslovnih veština 4.0 i najavljena sledeća Digitalna feministička škola