Dan otvorenih vrata DFŠ-a

Strip br. 4 – Bojana
15. decembra 2021.
Predavanje „Teorijske interpretacije i moguće posledice klasifikacija feminističkih teorija’’
14. januara 2022.